Mã întreabã lumea:

– bine bine, pãi dacã tu nu candidezi, dacã oamenii buni stau deoparte, noi cu cine votãm ?!

ªi mã uit la ei ºi le spun:

– votaþi oameni în care credeþi, iar dacã nu existã astfel de oameni, anulaþi votul. Un vot anulat este un vot de blam dat sistemului politic românesc, care blocheazã accesul adevãratelor valori la conducerea þãrii.

– Ok, ºi dacã totuºi vreau sã votez pe cineva, care ar fi în regulã ? Ce pãrere ai de Nicuºor Dan sau Marian Munteanu, spre exemplu ?

Iar aici le dau exemplu despre cum se furã porcul fãrã sã guiþe, cã ºtiu cã oamenii simpli nu înþeleg lucrurile complicate, dar le reþin pe alea hazlii.

Deci, în orice domeniu existã specialiºti ºi la fel se întâmplã ºi când vine vorba de hoþii de animale. Existã hoþi specializaþi în gãini, care ºtiu cum sã le adoarmã ca sã nu facã gãlãgie; ºi hoþii de porci, care þi-l furã în liniºtea nopþii, fãrã un grohãit.

Vã veþi întreba cum este posibil sã scoþi din gospodãria omului un porc de câteva sute de kile fãrã cel mai mic sunet ? Simplu, folosind “metoda franþuzeascã”.

Sã vã explic cum procedeazã hoþul. Se strecoarã în tãcerea nopþii în cocina porcului, se pune în spatele lui ºi îi bagã un deget în cur. Da, aþi înþeles bine, îi bagã porcului un deget în anus. Iar apoi direcþioneazã animalul numai din miºcarea degetului. Face din deget la stânga, porcul o ia la stânga. Face la dreapta, porcul o ia la dreapta. Desigur, în loc de deget, poate fi folosit ºi un bãþ sau alt obiect tare.

ªi totuºi… de ce se lasã porcul sodomizat ?! Pentru cã îi place. ªi îi place atât de tare încât nu pãrãseºte contactul cu degetul ºi nici nu scoate vre-un sunet, pur ºi simplu îl urmeazã, obedient.

La fel cu porcul nostru furat sunt ºi bãieþii ãºtia vechi ºi noi de pe firmamentul politicii româneºti. Cineva le þine degetul în cur ºi îi direcþioneazã pe tãcute în direcþia doritã de acel cineva, iar ei tac mâlc, urmând supuºi indicaþiile, pentru cã le place. Sunt simple marionete ce joacã pe degetul cuiva. Fie cã e vorba de Soroº în cazul curului lui Nicuºor, sau Mãgureanu în cazul gãozului lui Munteanu.

Iar eu, din principiu, nu votez porci.

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer