Se simte deja adierea iernii electorale. Tot felul de amici, prieteni sau cunoscuþi mã îndeamnã sã mã implic într-o formã sau alta, fie ca ºi candidat, fie ca susþinãtor al câte unui partid sau lider de opinie cu intenþii politice.

ªi le spun povestea þãranilor din satul Rast.

În 2006 viiturile distrugeau Rast, judeþul Dolj. La acel moment, Gigi Becali a donat bani pentru reconstrucþia caselor sãtenilor din Rast, a trimis echipe de constructori sã îi ajute.

În 2008, echipa de campanie a Partidului Noua Generaþie ce îl avea drept preºedinte pe Becali, era încredinþatã cã vor avea voturile a 99% din votanþii din Rast. Surprizã însã ! PSD-ul a câºtigat alegerile în Rast cu majoritate zdrobitoare, iar ulterior s-a aflat care era explicaþia lipsei de recunoºtinþã faþã de binefãcãtorul George Becali: þãranii din comunã îºi vânduserã votul cu 100 lei bucata. În schimb, ca dovadã de recunoºtinþã, i-au dedicat lui George Becali numele unei strãzi din satul Rastul Nou !

Deci ãºtia sunt românii pentru care zici cã te lupþi sã schimbi ceva, ca sã le fie bine.

PS: þãranii din Rast apeleazã ºi acum la Becali când li se stricã frigiderele fãcute cadou de el, pentru reparaþii.

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer