Mai þineþi minte de pe buletinele de ºtiri din anul 2000 celebrele revolte anti-sistem ºi împotriva neocolionalismului FMI ºi al Bãncii Mondiale în Argentina? Revoltele au adus haosul în þarã. Guvernul de la Buenos Aires a ascultat de sfaturile de sirenã perfidã ale FMI ºi Bãncii Mondiale ºi au bãgat þara în colaps economic ºi financiar. De atunci, argentinienii au învãþat lecþia neoimperialismului economic al marilor puteri implementat prin FMI ºi Banca Mondialã ºi au spus pas politicienilor corupþi ºi vânduþi intereselor americane ºi organismelor financiare internaþionale marionetã. Azi, Argentina cunoaºte o dezvoltare economicã fãrã precedent ºi poporul a ales în fruntea þãrii politicieni responsabili faþã de interesul naþional. Mai mult, Argentina a urmat exemplu lui Fidel Castro din 1961 când a naþionalizat marile companii cãpuºe americane sau mai recentul exemplu al lui Hugo Chavez care a naþionalizat petrolul în Venezuela. Argentina continuã politica patrioticã de protejare a economiei naþionale ºi de exploatare în interes propriu a averii naþionale. Preºedintele argentinian Cristina Fernandez a naþionalizat YPF, cel mai mare producãtor de petrol din þarã, preluând participaþia majoritarã deþinutã de grupul spaniol Repsol, dupã dispute între administraþie ºi companie privind scãderea producþiei ºi programul de investiþii. Directorul general al YPF a fost înlocuit cu ministrul Planificãrii, Julio De Vido, iar administraþia prezidenþialã va trimite Congresului un proiect de lege privind naþionalizarea unei participaþii de 51% la companie, transmite Bloomberg. Acþiunile Repsol s-au prãbuºit marþi dimineaþa la Madrid cu pânã la 9%, cea mai puternicã scãdere din ultimii trei ani. Guvernul spaniol a anunþat marþi cã va lua “mãsuri decisive” împotriva Argentinei în urmãtoarele zile, conform presei internaþionale. În contradicþie cu politica argentinianã de protejare ºi exploatare naþionalã a resurselor proprii, România a devenit în ultimii ani campioana vinderii averilor ºi zãcãmintelor naþionale marilor companii internaþionale cãpuºã, cu acþionariat incert, puse pe cãpãtuialã pe seama ºi în dauna poporului român. Prin 2003 am dat Petrom-ul ºi petrolul pe bani de nimic cãtre OMV ca Austria sã accepte ca þara noastrã sã intre în UE. La fel am fãcut ºi cu aurul de la Roºia Montana, cu gazele de ºist de la Vama Veche, cu cuprul de la Cuprumin sau cu petrolul de la Marea Neagrã cãtre Stirling. Politicienii noºtri marionetã intereselor strãine dau averea naþionalã ºi zãcãmintele pe mãrunþiº companiilor ºi intereselor economice ale guvernelor occidentale asemenea unei þãri bananiere din Africa. Mai mult, nevasta premierului MRU face afaceri cu OMV pe sute de mii de euro intrând în incompatibilitate ºi contradicþie cu legea ºi bunul simþ. Nimeni nu se sesizeazã. Politica de anihilare economicã a României continuã cu vinderea acceleratã a terenurilor agricole ºi cu vinderea ultimelor active ale statului de la companiile de energie, sare sau poºtã. În ritmul accelerat cu care se anihileazã economia naþionalã cãtre interesele economice strãine, cu ajutorul clasei politice marionetã ºi corupte, putem spune cã numai în câþiva ani România va fi o amintire economicã ºi o colonie de tip african. Un fel de Botswana sau Zambia a Uniunii Europene. Cineva din interiorul politic sãnãtos al naþiunii trebuie sã se ridice ºi sã opreascã acest proces ce pare ireversibil. De Ionuþ Þene – NapocaNews]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer