Autoritãþile centrale au anunþat cã au luat aceastã decizie dupã ce numãrul francezilor care vin sã ne dea sfaturi despre cum sã ne comportãm cu þiganii s-a mãrit considerabil. “Suntem o þarã sãracã ºi nu putem sã ne permitem programele de integrare socialã a miniºtrilor francezi. Sã înveþi sã nu dai sfaturi fãrã sã te pricepi la o problemã e o chestie de educaþie care se rezolvã în zeci de ani, nu peste noapte”, a spus Decebal Popescu, director în cadrul MAE Român. De altfel România a anunþat ca va solicita deschiderea unei linii de finanþare pentru rezolvarea acestei probleme. “Din pãcate nu avem experienþã în astfel de lucruri ºi nici suficienþi bani, cum are Germania de exemplu, pentru a-i trata uman pe miniºtrii francezi. Aþi vãzut cum fac nemþii, sunt civilizaþi, ei þin miniºtrii francezi în lesã ºi cu botniþã, iar când fac o prostie adunã cu lopãþica dupã ei”, au mai spus oficialii români. UE în schimb, ne-a recomandat ceva moderaþie în privinþa tratamentului pe care-l aplicãm francezilor. “Trebuie sã-i înþelegeþi ºi pe ei, au o culturã bogatã ºi frumoasã, tradiþii pãstrate sute de ani. Nu-i vina lor cã mãnâncã bãtaie oriunde se duc ºi sunt priviþi cu antipatie”. sursa: timesnewroman.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer