apãrutã pe yogaesoteric.net.

O postez aici pânã nu dispare, retrasã de simþul sãnãtos al ridicolului rãmas în vre-un admin adormit.
În fiecare zi ești fericit

Lui Gregorian BIVOLARU

Cum nimeni nu-i profet în țara lui, Cum, azi, minciuna pare adevãr, Cum inima e luatã în rãspãr, Iar cei flãmânzi depind de cei sãtui,

Nu-i de mirare cã de-atâția ani Ești ținta celor ce te vor distrus, pierdut, Crezând c-odatã te vei da bãtut În temnițe, vegheat de șarlatani.

Ți-au pus, în cârcã, pe nedrept o tolbã cu pãcate, Te-au umilit adeseori în fața lumii-ntregi, Ei – autoproclamați supremii regi – Au scos, din uz, ideea de dreptate.

Pe cei ce te iubesc, nu-i lasã-n pace, Și-i urmãresc de parc-ar fi ciumați, Ai întunericului satanic bieți argați Sunt ei înșiși prizonieri în propria lor carapace.

Tu, însã, le-ai zâmbit, plin de compasiune ca de-obicei, Și te-ai rugat Bunului Dumnezeu sã poatã înțelege Cãci, vrând-nevrând, cândva, tot vor culege Rãul ce-au semãnat, fiindcã degeaba se cred zei!

Chiar dacã trupește ești închis, tu tot ești liber, Cãci spiritul tãu nu va putea fi niciodatã-ngrãdit, Și-n fiecare zi cu Dumnezeu ești fericit, Și-n fiecare dintre noi tu chemi un înger

Pe umerii tãi vaști cât Universul Al cãrui fiu vei fi în Veșnicie! Eliberat din cea mai grea robie A celui rãu, pot scrie, iatã, versul

Pe care ți-l trimit pe-alei de stele, Simțindu-mã mai pur și mai ușor, Fiind pregãtit sã te-ntâlnesc cândva pe-un nor, În vremurile-acestea tot mai grele.

Dar va veni, cândva, și ziua-n care Cei, astãzi, orbi, te vor vedea așa cum în tainica ta realitate ești, Și-apoi, smeriți, în noul București Îți vor cãdea, în lacrimi, la picioare

Și îți vor cere, în mod sincer, sã îi ierți, Cã, în sfârșit, și-au regãsit cãrarea Tot rãtãcind, de secole, spre zarea Atâtor generații de-nțelepți.

Tu îi vei lua în brațe și-i vei duce Departe de ce-a fost, vreodatã, rãu, Iar ei, vãzând Lumina dumnezeiascã cea ascunsã-n hãu, Vor ști cã poartã fiecare-o cruce

Mai grea sau mai ușoarã, dupã caz, Din lemn de nuc, mesteacãn ori stejar, Pân’ dobândesc, din Ceruri, Sfântul Har, Ce-i poartã,-n bucurie, spre extaz!

C. C. Cluj-Napoca, 19 februarie 2017

ªi pentru egalitate de tratament, public ºi “replica” literarã, tot în 12 strofe ca ºi precedenta, semnatã pentru conformitate, de MR din Bucureºti. Lui Gregorian BIVOLARU   Eram copii când te-am aflat pe tine, Pleºuv deja, ieºit din puºcãrii Unde te înfundaserã pe bune, Pentru tot felul de pornografii   Aveai aureolã de yoghin, De disident ºi anticomunist, Chiar dacã-a te asculta era un chin, Cu toþii rãmâneam… ca la dentist   Þi-am pus în palme viaþa noastrã toatã, ªi-ncrederea-n destinul spiritual Urmându-te cu încrederea cea oarbã Spre al Eliberãrii þel final   Ne-ai dat asane, tehnici, paranayama Ne-ai învãþat profund sã meditãm Însã n-am fost pe fazã, sã luãm seama Cã pentru tine, noi nu prea contãm   Ne tot certai cã n-avem rezultate, Larvari, stupizi, tâmpiþi ne denumeai, Cu zeci de ani de practicã în spate ªi vina tot pe noi o aruncai   Cand, rând pe rând þi-am pãrãsit gruparea, Dezamãgiþi de tristul tãu regres, Ne-ai acuzat de demoni ºi-alte alea, ªi cã minciuna nu þi-am înþeles   E omenesc sã-þi placã cu minore, Plãcerilor sã te dedai ades, Sã le aºtepþi când vin de dupã ore Sã le dai “lecþii” ºi mult BTS.   E omenesc sã-þi placã banii ºi averea, Sã fii avut în lumea asta de sãraci, Dar nu-i normal sã-nfrângi altora vrerea, Muncindu-i gratis pânã-i bagi în draci.   Acum ceri graþiere, vrei dreptate, Când dupã gratii iarãºi ai ajuns Dar Domnul nu cu bâta te va bate, Ci cu-Adevãrurile care le-ai ascuns   Ne-ai tot legat cu grele jurãminte, Secretele murdare sã-þi pãzim, ªi ne-ai speriat, ca pe-unii fãrã minte Minciuna s-acceptãm, sã nu vorbim   Azi, când Justiþia Umanã ºi Divinã, Þi-au dat ceea ce meriþi pe dreptate, Te-ai transformat din mentor în victimã ªi-nerci sã ne mai duci de nas – dacã se poate.   De vei ieºi la noapte, peste-o lunã, Sau peste zece ani, indiferent, Vechii cursanþi de tine o sã spunã, Cã ai ieºit… la teste, repetent.   Eminescu sã ne judece ! (dar, mai cu milã, datã fiind tema…)  ]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer