O lungã perioadã de timp a fost prezisã o suprapopulare la nivel mondial care justifica toate teoriile absurde ale lui Thomas Malthus. Însã în Europa, în America de Nord, în Japonia ºi chiar în majoritatea țãrilor din Orient, rata fertilitãții nu înceteazã sã scadã într-un mod din ce în ce mai alarmant. criza demografica În 1979, rata medie a fertilitãții mondiale era de 6 copii pe familie. Potrivit ONU, aflat în fruntea campaniilor de „reglementare a populaþiei globale, aceastã ratã mondialã s-a redus în prezent la 2,36 copii la fiecare femeie. Europa ºi America de Nord au o ratã de fertilitate sub 2,1 copii pe familie, acesta fiind indicele care constituie rata necesarã de menținere a populației la acelaºi nivel. Constatarea este impresionantã: „Astãzi, doar 3% din populația pãmântului trãiește într-o țarã unde fertilitatea nu scade”, explicã Jonathan V. Last, jurnalist la Wall Street Journal ºi autorul cãrții: La ce sã ne aºteptãm când nimeni nu mai aºteaptã un copil: catastrofa demograficã americanã care ne paºte. Pentru ONU ºi alte organizații mondiale, soluþia este simplã: mai multã contracepþie și avorturi și creºterea imigraþiei pentru a compensa lipsa – un sistem halucinant și suicidar. Mai mult decât atât, se observã cã în urma imigrãrii, soluþie salutatã de demografii americani, mai mult îngrijoraþi de cifre decât de identitate, femeile venite începeau sã-ºi reducã la rândul lor fertilitatea, mimând obiºnuinþele localnicilor. Colapsul demografic se manifestã foarte mult în Japonia. Astfel, în 2006, ultimii 8 locuitori din Ogama ºi-au vândut satul la o întreprindere pentru ca aceasta sã-l transforme într-un loc pentru colectarea gunoiului. În Þara Soarelui Rãsare se vorbeºte tot mai mult de «parasaito shinguru» – celibatarii paraziþi, adicã femeile active care deja au absolvit universitãþi ºi care trãiesc încã cu pãrinþii, pentru a putea cheltui mai mulþi bani pe haine și accesorii de modã. Pentru a compensa într-un fel lipsa copiilor, ultima modã în rândul japonezilor este de a îmbrãca câinii ca pe bebeluºi ºi de a-i plimba în cãrucior. Trebuie evidenþiatã ºi piaþa de copii-roboþi a cãror trãsãturi ºi atitudini sunt îngrijorãtoare. Oriunde în lume, femeile aleg sã facã mai puþini copii. Aceastã politicã a copilului unic, pe care statul Chinez a impus-o cetãþenilor sãi, este aplicatã voluntar de cãtre popoarele Europei ºi Americii de Nord… Margaret Sanger, pionierã a planificãrii familiale, care blestema fertilitatea fãrã sens a claselor populare, ar putea celebra absurda victorie: pe aproape toate continentele și în toate mediile sociale, femeia modernã refuzã sã mai dea viaþã, conducând societatea la declin. De Medias Press via Știri pentru viațã

Poporul roman este pe cale de DISPARITIE conform cercetarilor sociologice

pe cale de disparitieDe ani de zile scriu editoriale cã România este pe cale de dispariþie din punct de vedere etnic. Cei doi factori ai comprimãrii poporului român pânã la dispariþie sunt urmãtoarele: natalitatea scãzutã la extrem ºi emigraþia economicã. Noi cercetãri scot în evidenþã dispariþia poporului român în viitorii ani, fãrã ca clasa politicã, guvernanþii sau elita intelectualã a þãrii sã facã nimic ca sã previnã dezastrul demografic. Situaþia dezastruoasã a demografiei româneºti e acceptatã cu o senitate guvernamentalã ºi socialã sub forma unei schizofrenii senile. În mod oficial, anul care abia s-a încheiat a avut cele mai puþine naºteri de când s-a înfiinþat România ca stat modern. Nici pentru anul 2014 sociologii nu au sperante mai mari si se asteapta la al 22-lea an consecutiv de scadere demografica. La fiecare doua minute si 15 secunde, un locuitor al tarii noastre moare. ªi deºi declinul demografic este aºteptat ca o certitudine ºi în 2014, se pare ca speranta de viata va creste totusi anul acesta cu trei-patru luni. “O societate nu poate sa se dezvolte nici datorita drumurilor, nici datorita canalizarii, nici datorita achitiei de bunuri, se dezvolta doar prin copii, prin volumul populatiei, prin forta de munca. Romania pierde in fiecare an un oras de dimensiuni medii, de 30.000 de locuitori”, a declarat Ana Bulai, sociolog. Potrivit specialistilor, daca ritmul se mentine, in 15 ani, populatia Romaniei va ajunge la nivelul din 1946, adica la 16 milioane. Din datele furnizate de Institutul National de Statistica reiese ca, in 2014, va fi o inmormantare la fiecare doua minute, o nunta la fiecare 4 minute si 15 secunde si un divort la fiecare 15 minute si 45 de secunde. Natalitatea la þigani, de 2,5 ori mai mare decat la români. “Având în vedere cã rata divorþurilor intr-adevar a crescut, foarte multe femei nu se mai bazeaza pe partener sau pe familie atunci cand vine vorba de un copil ºi doresc ele sa aiba puterea financiara si capacitatea de a îngriji acel copil”, a declarat Bogdana Bursuc, psiholog. Potrivit cifrelor, în 2014, din trei gravide, doua vor naste si una va avorta, astfel încât, conform statisticii din România, va fi o naºtere la fiecare 2 minute si 40 de secunde ºi un avort la fiecare 5 minute ºi 15 secunde. “Copilul este o sursa de saracie in societatea modernã. În România, într-o foarte mare mãsurã atâta vreme cât un copil te costã pe an mai mult decât bugetul mediu al familiei. Pentru o familie, ca sã aibã o decizie raþionalã, trebuie sã aibã un venit mult peste mediu, dublu peste mediu”, a declarat sociologul Ana Bulai. Vinovaþii principali sunt guvernele post-decembriste, care nu au dus o politicã de încurajare a natalitãþii.Niciun guvern nu a venit cu un pachet de mãsuri de a încuraja ca familiile de români sã procreeze prunci. Alocaþia pentru un copil este derizorie, iar îndemnizaþiile de mame au fost tãiate pentru a se da banii la clientela politicã flãmândã ºi coruptã. Toate guvernele nu au luat mãsuri economice pentru reducerea ºomajului, dezvoltarea industrialã ºi înfiinþarea de noi locuri de muncã pentru a se reduce emigraþia economicã care a dus la dispariþia a trei milioane de români dupã 1990 peste graniþe, lovind brutal piaþa muncii ºi consumul. S-a dovedit cã o þarã care are o demografie negativã, simultan va avea ºi o scãdere a economiei, cum e România. Þãrile cu creºtere demograficã ca Brazilia, Australia, India, China, Rusia sau Canada au indubitabil ºi creºtere economicã. Preºedintele rus Vladimir Putin ºi-a dat seama de acest lucru ºi a încurajat printr-un pachet legislativ ºi economic ca ruºii sã procreeze. Astfel, Rusia, dupã 20 de ani, are un spor demografic pozitiv ce a dus la o creºtere a economiei. În schimb în România clasa politicã coruptã ºi guvernanþii nu au nicio viziune economicã ºi socialã, vãzându-ºi strict interesele mercantile de îmbogãþire imediatã în dauna poporului. De 20 de ani niciun deputat sau senator român nu a venit în parlament cu un pachet legislativ de încurajare a natalitãþii românilor pentru a nu dispãrea ca popor în urmãtorii 50 de ani, locul României sã nu fie înlocuit de Rromânia, iar þiganii sã fie etnici majoritari. Pe de altã parte o vinã substanþialã o au ºi românii însãºi, nu numai guvernanþii venali, pentru cã, deºi numeroase familii au confortul cuvenit, nu fac mai mult de un copil. În loc sã facã copii românii preferã o mobilã sau un televizor nou în casã ºi o excursie la plaja mãrilor calde. Un confort material egoist caracterizeazã numeroase familii de români, care în egocentrismul lor nu renunþã la beneficiile unei vieþi îmbelºugate ºi cu numeroase cãlãtorii, pe care venirea unui copil pe lume l-ar atenua sau incomoda. ªi BOR greºeºte cã nu obligã familiile de preoþi ortodocºi sã fie un exemplu creºtin pentru enoriaºi, sã procreeze doi-trei copii, ci mai nou preotesele pentru a trãi bine, în lux ºi fãrã griji, nu nasc mai mult de un copil. Patriarhia are mijloacele administrative legale ca mãcar familiile de preoþi sã fie un exemplu de creºtere a natalitãþii românilor. Dacã nu se i-au urgent mãsuri pe cale guvernamentalã, parlamentarã ºi religioasã pentru revenirea sporului pozitiv al natalitãþii, poporul român va dispãrea de pe harta Europei în circa 50 de ani, conform cercetãrilor sociologice.  De Ionuþ Þene – NapocaNews]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer