Anul 2012 este plin de date apocaliptice. Secta “Growing in Grace”, condusã de autointitulatul anticrist Jose de Luis de Jesus, cu adepþi în 35 de þãri diferite, prevesteºte apocalipsa pe 30 iunie, iar cei care nu-ºi tatueazã numãrul 666 vor pieri, conform credinþei lor. “Toþi cei care nu cred în noi vor fi distruºi”, se anunþã pe multe panouri din SUA, Brazilia ºi alte opt þãri în care este prezentã secta, iar oamenii sunt îndemnaþi sã-ºi tatueze simbolul 666. Secta este condusã de carismaticul Jose de Luis de Jesus, care s-a autointitulat anticristul. El considerã cã este greºit ca “învãþãturile evreieºti” ale lui Iisus sã fie urmate, iar cele de luat în seamã sunt ale apostolului Paul, cu care Jesus spune cã se aflã în contact direct, informeazã Daily Mail. Conform liderului sectei, “anticrist” înseamnã “cel care nu mai trãieºte precum a fãcut-o Iisus din Nazaret în timpul vieþii sale umane”. Conducãtorul sectei din Canada, Alex Poessy, a explicat cum va fi apocalipsa din 30 iunie: “În acea zi, corpul lui Jose de Luis de Jesus, care e un om ca ºi mine, va deveni nemuritor. Va trãi pentru totdeauna. Asta se va întâmpla cu el, dar ºi cu adepþii lui. Toþi cei care nu cred, vor fi distruºi”, a spus el. “Growing in Grace” are adepþi în 35 de þãri diferite, 287 de posturi de radio ºi o reþea de televiziune non-stop în limba spaniolã. În plus faþã de supravieþuire, Jose de Luis de Jesus le promite adepþilor sãi ºi super-puteri dupã 30 iunie. “Putem sã alergãm ºi sã nu obosim. Putem trece prin foc fãrã sã ne ardem. Aº putea sã vorbesc acum ºi pe urmã sã trec prin perete”, a spus fiica lui Alex Poessy. Adepþii sectei sunt încântaþi cã data de 30 iunie se apropie. “Lumea nu se va sfârºi. Se va sfârºi acest sistem. Toate guvernele ºi valorile tranzacþionale vor cãdea. Noul guvern al 666 va prelua puterea”, a mai spus Poessy. Jose de Luis de Jesus, nãscut în Ponce, Puerto Rico, în 1946, insistã ca adepþii lui sã-i spunã “tatã”. El, un hoþ mãrunt pe atunci, precizeazã cã ºi-a înþeles destinul în 1973, pe când trãia în Massachusetts. Secta a fost înfiinþatã în 1986, iar mulþi spun cã grupul este mai mult decât un cult. “Sunt oameni proºti care cred în prostii”, a spus Regina Albarracin, care trãieºte în Florida ºi ºi-a pierdut un fiu în dauna sectei. ªi despre banii sectei au apãrut întrebãri dupã ce o parte din fonduri a fost transferatã într-o bancã din Columbia pe numele conducãtorului sãu. Jose de Luis de Jesus s-a retras din viaþa publicã pe 22 aprilie pentru a se întoarce la “transformarea” din 30 iunie, când secta lui va “conduce lumea”. “Un guvern în care vom conduce totul într-o ordine perfectã. Ãsta este mesajul meu de plecare pentru voi. Timpul a trecut. Ne vom revedea curând la Armageddon”, a spus el în mesajul de rãmas-bun. Oameni din religie ºi experþi în sociologie ºi-au manifestat îngrijorarea privind data prevestitã de sectã pentru cã se tem pentru viaþa sectanþilor. Sociologul Lorne Dawson a explicat cã un termen limitã aratã cã secta este în încurcãturã: “Este un indicator puternic cã autoritatea conducãtorului este ºtirbitã, îºi pierde din adepþi, nu mai recruteazã oameni aºa cum o fãceau. ªi nimic nu uneºte un grup ºi atrage atenþia decât o nouã anunþare a apocalipsei”, a spus sociologul de la Universitatea Waterloo. Predicþia 30 iunie este asemãnãtoare cu cea a californianului Harold Camping, care spunea cã apocalipsa va veni pe 21 iunie 2011. Nu s-a întâmplat aºa ºi de ruºine acesta s-a retras din viaþa publicã. De peMediafax]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer