Stand de ziare. (ANDREAS SOLARO / AFP / GettyImages)
Stand de ziare. (ANDREAS SOLARO / AFP / GettyImages)
Asociaþiile care se opun cãsãtoriilor între homosexuali nu se recunosc în partidele parlamentare de centru, dreapta sau de extrema dreaptã. ªi se considerã victimele unui proces de ‘diabolizare’ care vrea sã ascundã adevãrata naturã a miºcãrii lor: apariþia unei noi drepte sociologice care aspirã sã apere valorile acolo unde nu le apãrã nimeni, noteazã ziarul ABC. Campania violentã împotriva cãsãtoriilor între homosexuali în Franþa a dezvãluit importanþa excepþionalã a acestor categorii sociale care nu se mai recunosc în Uniunea pentru Miºcarea Popularã (UMP, partidul lui Sarkozy) ºi nici în Frontul Naþional (extremã dreapta) al lui Marine Le Pen, dar au ieºit în stradã la apelul asociaþiei La Manif pour Tous (LMPT), care a atras francezi cu sensibilitãþi diferite, dar uniþi de ‘apãrarea anumitor valori’ ºi de ‘caracterul apolitic’ al asociaþiei. La întrebarea, vrea LMPT sã se transforme într-un partid politic, sub un alt nume, purtãtorul sãu de cuvânt, Frigide Barjot, rãspunde: ‘Nu. Miºcarea noastrã este apoliticã. Vom continua sã apãrãm valorile noastre, acolo unde nu sunt apãrate de partidele politice tradiþionale’. ‘Legea care apãrã cãsãtoriile între homosexuali a scos la ivealã diviziunile din UMP, dreapta tradiþionalã. Nici FN nu apãrã aceste valori. Prin urmare ne vom prezenta candidaþi la viitoarele alegeri municipale, acolo unde dreapta ºi extrema dreaptã nu apãrã aceste valuri, care pentru noi sunt esenþiale, precum familia, adopþia sau procrearea medical asistatã. În materie de economie, dreapta ºi stânga spun de multe ori acelaºi lucru, dar existã o fracturã socialã importantã în chestiuni sociale. Noi vom apãra aceste valori’, a subliniat ea. În ultimul semestru, campania împotriva aprobãrii cãsãtoriilor între homosexuali a demonstrat cã o micã asociaþie, precum LMPT, a fost capabilã sã obþinã mobilizãri mult mai mari decât cele ale UMP ºi FN. Sute de mii de francezi au manifestat paºnic timp de mai multe luni, convocaþi de aceastã micã asociaþie de tip nou: în LMPT militeazã laolaltã catolici tradiþionali, catolici sociali, musulmani tradiþionali, homosexuali ºi lesbiene ostili cãsãtoriei. Cum pot lucra împreunã la acelaºi proiect politic ºi social, un tatã de familie catolic ºi o tânãrã musulmanã necãsãtoritã, ale cãrei prietene poartã vãl? Antoine Renard, preºedintele Asociaþiei catolicilor francezi, este de pãrere cã atât catolicii cât ºi musulmanii au în comun respectul pentru familie ºi cã acest ‘principiu spiritual ºi moral le permite sã colaboreze în apãrarea acestor elemente de bazã’. În LMPT militeazã ºi sindicaliºti catolici foarte activi în lupta socialã, dar foarte sensibili la dimensiunea moralã a temelor societãþii. Joseph Thouvenel, vicepreºedintele sindicatului angajaþilor catolici CFTC calificã drept ‘odios’ tonul anumitor analiºti care i-au descris drept ‘naziºti’ pe unii membri ai asociaþiei. El mãrturiseºte cã tatãl sãu a luptat în Rezistenþã ºi cã lejeritatea cu care este tratat acest subiect este tragicã. ªi spune cã va continua ‘sã apere principiile morale care stau la temelia celulei sociale, familia, ameninþatã de cãsãtoriile homosexuale’. La întrebarea existã lesbiene ºi homosexuali în miºcarea LMPT, Christophe Martin, gay declarat ºi portavoce a asociaþiei Homovox, rãspunde: ‘Existã multe lesbiene ºi homosexuali ostili cãsãtoriei, dintr-un motiv simplu. Filiaþia faþã de tatã a fiilor este ameninþatã prin aceastã lege. De unde ºi angajamentul ºi participarea noastrã la un proiect de militantism social care respinge acest tip de cãsãtorie care ni se pare inacceptabil’, conchide el. sursa: epochtimes-romania.com
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer