Asociaþia Noua Dreaptã filiala Cluj vã invitã sã participaþi la Sãptãmâna Culturalã Avram Iancu. Evenimentul se va desfaºura la Cluj-Napoca în perioada 14-20 martie. Programul sãptãmânii este urmãtorul: Luni: De la ora 15:00, conferinþa „În Duhul lui Iancu”, organizatã în parteneriat cu ziarul online NapocaNews, la Casa Municipalã de Culturã. Marþi: De la ora 20:00, În Piaþa Avram Iancu, „Discuþii la lumina torþelor” despre Craiºorul Munþilor; miting comemorativ ºi discursuri. Miercuri ºi Joi: Vã invitãm pe toþi sã participaþi la concursul „Ce ar spune Iancu?”; un concurs în urma cãruia vom premia pãreri despre cum ar vedea Avram Iancu unele probleme de actualitate – scrise de cetãþeni. Vineri: De la ora 17:00, la Casa Municipalã de Culturã, vom organiza o expoziþie de fotografie ºi obiecte tradiþionale. Tot în cadrul acestui eveniment vom premia câstigãtorul concursului „Ce ar spune Iancu?”. Sâmbata: De la ora 12:00 pe traseul Monumentul Memorandiºtilor-Bulevardul Eroilor-Piaþa Avram Iancu, se va desfãºura a III-a ediþie a Marºului Memorial Avram Iancu, devenit o tradiþie localã. Îi invitam pe toþi clujenii, precum ºi pe toþi românii, sã participe la evenimetele din aceastã perioadã alãturi de noi, sã demonstrãm împreunã cã spiritul românesc încã domneºte în Ardeal ºi sã-i aducem un omagiu marelui revoluþionar paºoptist Avram Iancu. Biroul de presã al Noii Drepte Cluj sursa: Blog Noua Dreapta ]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer