Când l-am votat pe Johannis preºedinte, nu i-am dat un vot de încredere lui sau PNL-ului. Nu îl cunoºteam pe individ însã ºtiam un singur lucru: cã nu poate fi mai rãu decât Ponta ºi PSD-ul. M-am înºelat, ne-am înºelat, ºi asta va trebui sã fie o lecþie pentru noi toþi, care am ieºit atunci în marºurile de noapte pe strãzile din toatã þara sã îl susþinem.

Am crezut cã va fi preºedintele pe care ni-l doream, care va pune capãt sistemului politicianist corupt. Faptele lui de astãzi demonstreazã cã ne-am înºelat. Johannis susþine sistemul mafiot al actualei clase politice iar aºa-zisa schimbare preconizatã de el nu va face decât sã aducã la putere flora ºi fauna de hippsteri organizaþi în ONG-urile finanþate de evreul George Soroº. Sã mã explic.

În urmã cu o lunã, auzisem zvonul cã PNL-ul îl curteazã nevoie mare pe Nicuºor Dan, aflasem cã bãtuserã palma, ºi nu înþelegeam combinaþia. Ce puteau sã îi ofere – ºi încã cu un an înainte de alegeri ?! Apoi, cu o sãptãmânã înainte de nenorocirea de la Colectiv, apar pe trotuarele din centrul Capitalei corturile lui Nicuºor Dan, care are un plan, unul dintre ele fix în Piaþa Universitãþii. Nu era campanie electoralã, nu era nimic, mesajul ne spune doar cã individul are un plan. Cortul era gol tot timpul – ºi o spun în cunoºtinþã de cauzã pentru cã trec zilnic de câteva ori pe lângã el ºi nu am vãzut pe nimeni.

Suferinþa celor morþi sau rãniþi în incendiul din clubul Colectiv a alimentat indignarea publicului, în special a tinerilor, care ies în stradã ºi cer dreptate ºi demisiile celor vinovaþi.

Aici Ponta ºi PSD-ul au jucat-o magistral. Au fãcut pasul înapoi de la guvernare, sub pretextul incendiului. Aparent, foarte onorabil. În realitate, îºi doreau un pretext pentru a se retrage de la guvernare cãci în prag de alegeri capitalizezi cu siguranþã mai multã susþinere popularã din opoziþie decât de la guvernare. Voiau sã lase PNL-ul sã ia puterea ºi sã îºi mai erodeze din imagine în prag de iarnã, cu scumpirile ne-populare ce urmeazã sã fie resimþie de români dupã iarna asta. În plus, nici nu prea mai puteau fura de la guvernare, cu DNA-ul mereu suflându-le în ceafã.

ªi ce face domnul Johannis ? Foloseºte manifestaþiile din piaþa Universitãþii drept pretext pentru rotaþia de la guvernare. Invitã (sanchi) forþele politice parlamentare la negocieri ºi consultãri (evitând sã invite concurentul direct al PNL-ului – Partidul Naþional Democrat PND care are grup parlamentar). ªi mai invitã ºi “reprezentanþii” protestatarilor, sã dea bine la popor, pentru legitimitate. Cine sunt reprezentanþii selectaþi de domnul preºedinte Johannis ? Exact echipa cu care bãtuse palma premonitoriu cu o lunã înainte, dupã negocieri secrete: Nicuºor Dan, Pippidi ºi toatã gaºca de ONG-uri finanþate de miliardarul american George Soroº, binecunoscutul artizan al tuturor revoluþiilor twitter din ultimii 10 ani care au bântuit lumea.

Întrebarea pe care toatã lumea ºi-o pune este de ce nu a venit Johannis în Piaþa Universitãþii ?! O mai fãcuse în noiembrie anul trecut. De ce a convocat liderii inexistenþi ai unei adunãri de oameni amorfe politic, care încã nu ºi-a coagulat lideri ºi un mesaj/revendicãri coerente ? Sã nu uitãm cã în 1990, Pieþii Universitãþii i-a luat destul de mult timp (luni de zile) pentru a coagula revendicãri politice concrete, susþinute de lideri credibili ce întruneau adeziunea ºi sprijinul protestatarilor. Nu avea oare dl. Johannis suficiente informaþii despre revendicãrile protestatarilor, prin rapoartele serviciilor secrete ?! Era suficient ca domnul preºedinte sã deschidã televizorul sau sã intre pe facebook pentru a vedea care erau revendicãrile: primenirea clasei politice, accesul în politicã pentru oameni noi, ne-afiliaþi la gãºtile de partid existente.

Domnul preºedinte a vrut sã-i cheme pe aceºti aºa-ziºi lideri ai protestatarilor cu un dublu scop: pentru a-ºi legitima pe mai departe demersurile, dar ºi pentru a-i legitima în calitate de lideri pe cei aleºi ca parteneri de dialog din societatea civilã.

Pasul urmãtor ar fi ca respectivii “lideri ai pieþii” sã se regãseascã pe ici pe acolo, pe listele unui nou guvern format din oameni ai societãþii civile, aparent ne-afiliaþi politic. Cu alte cuvinte, sã dea culoare unui guvern majoritar PNL pentru a camufla intrarea la guvernare a partidului domnului Johannis. Primul ministru ar urma sã fie chiar Nicuºor Dan sau un alt “tehnocrat” gen Dacian Cioloº, care nu au fost pânã acum mânjiþi în combinaþiile politice actuale.

Singura mea problemã este cã aceºti bãieþaºi nu au stofã de lideri. Numele lui Dacian Cioloº este dorit cu ardoare de anumite cancelarii europene, care promit tacit sã închidã ochii la pãpuºãreala de cãtre PNL a noului prim ministru dacã acesta va fi numit la cârma guvernãrii României. La fel, Nicuºor Dan este þinut din scurt de cãtre finanþatorii sãi americani, aceiaºi care îl þin ºi pe Mugur Isãrescu în poziþia de guvernator etern al provinciei numite România.

Evident, revendicãrile prezentate de cãtre aceºti “emanaþi” ai ONG-urilor soroºiste sunt legitime, cãci nu îºi pot permite (încã) sã contrazicã dorinþele manifestanþilor: schimbarea legii alegerilor electorale, eliminarea piedicilor pentru accesul în politicã, schimbarea regulilor pentru campaniile electorale, votul electronic.

Problema este însã cã ei cer ºi alegeri anticipate, care la acest moment, cu actualul cadru legislativ, favorizeazã în mod evident partidele mari existente. Iar aici PSD-ul, PNL-ul ºi UNPR-ul sunt de acord într-un glas cu anticipatele, cãci le scapã de pericolul noilor partide care nu au încã vechimea de 6 luni (cerutã de actuala lege)  pentru a participa la alegeri ºi nici nu au timpul necesar pentru a se organiza în teritoriu.

Tare îmi este cã lumea va înþelege manevra, cãci românii nu sunt proºti, iar atunci când lumea va înþelege cã de fapt Johannis ºi toatã gaºca lui de fapt vor sã profite de suferinþa celor din Colectiv – care a ridicat acest val de nemulþumire popularã, nici o gardã ºi nici un jandarm nu îi va mai putea apãra de furia mulþimii.

Dacã Johannis ºi toþi cei care îi trag sforile din umbrã acestui preºedinte marionetã ÎNDRÃZNESC sã speculeze scheme ºi calcule politice pe suferinþa ºi revolta tinerilor din stradã, rezultatul va fi unul dezastruos pentru actualã clasã politicã. Mesajul pieþei este clar: NE-AM SÃTURAT. TOATE PARTIDELE CARE AU FOST LA GUVERNARE SUNT CORUPTE. NU MAI VREM NIMIC DIN ACTUALA CLASÃ POLITICÃ. ªi dacã nu vor sã plece de bunã voie, îi vom da jos PRIN FORÞÃ, aºa cum s-au instaurat ºi ei la putere în urmã cu 25 de ani. Cãci cine ridicã sabia, de sabie va pieri. ªi nici johannis nu va fi cruþat de acest val nimicitor ce se ridicã în stradã ºi ameninþã sã mãture politica româneascã. 

ªi se va ajunge la vorba lui moº Ion Roatã: taicã, e bunã schimbarea; bunã ºi revoluþia. DAR PARCÃ TOT MAI BUNÃ E O RÃSCOALÃ !

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer