Ei nu sunt fericiþi în Gaza Ei nu sunt fericiþi în Egipt Ei nu sunt fericiþi în Libia Ei nu sunt fericiþi în Maroc Ei nu sunt fericiþi în Tunis Ei nu sunt fericiþi în Yemen Ei nu sunt fericiþi în Irak Ei nu sunt fericiþi în Iran Ei nu sunt fericiþi în Pakistan Ei nu sunt fericiþi în Afganistan Ei nu sunt fericiþi în Siria Ei nu sunt fericiþi în Liban Ei nu sunt fericiþi în Bahrein Dar unde oare sunt fericiþi ? Sunt fericiþi în Germania Sunt fericiþi în Franþa Sunt fericiþi în Anglia Sunt fericiþi în Olanda Sunt fericiþi în Belgia Sunt fericiþi în Spania Sunt fericiþi în Italia Sunt fericiþi în Australia Sunt fericiþi în USA Sunt fericiþi în Canada Sunt fericiþi în Suedia Sunt fericiþi în Norvegia Sunt fericiþi în Austria Sunt fericiþi în Elveþia Ei sunt fericiþi în toate þǎrile care nu sunt musulmane ªi pe cine acuzǎ? Nu Islamul ! Nu conducerea lor ! Nu pe ei însuºi ! Ei acuzǎ þǎrile în care sunt fericiþi !!! Si vor sǎ le schimbe ca sǎ fie ca þǎrile din care au venit ºi au fost nefericiþi !!! Scuzaþi-mǎ, însã nu cumva chiar Islamul prost înþeles ºi aplicat la nivel instituþional este sursa nefericirii lor ?!]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer