ªtiu cã lumea se agitã. Cei cu afaceri ºi bani de investit vorbesc cu aprindere de noul Cod Fiscal, de intervenþia fãrã perdea a jidanilor de la FMI prin Mugur Isãrescu direct la Johannis, pentru blocarea celor douã coduri (fiscal ºi de procedurã fiscalã). Apoi lobby-ul financiar bancar americano-jidãnesc prin intermediul serviciilor secrete româneºti – deja de mult aservite CIA-ului ºi Mossadului, au ajuns ºi la cuplul PSD-PNL ce mimeazã lupta politicã, ºi i-au determinat sã se înþeleagã – pentru prima oarã ! – exact pe chestiunea Codului Fiscal. ªi sã îl amâne, sã îl mai prelucreze, pânã ce desfiinþeazã toate mãsurile bune pentru creºterea economicã a României, pe care noul cod le prevedea. Sã fim înþeleºi ! Acest cod a trecut prin Parlament cu unanimitate ! E opera unui tip care a lucrat mult în privat ºi care ºtia de ce este nevoie pentru revitalizarea mediului de afaceri. Ocupaþi cu furãciunile, ºefii politici ai celor douã bande de hoþi (PNL+PSD) nu au sesizat cât de bun (ºi de periculos pentru stãpânii lor) era codul. Pãi, ducea la creºtere economicã prin mãsuri noi, gen:

  • 5% în loc de 16% cât e în prezent – la impozitul pe dividente. Scãderea TVA-ului de la 24% la 19%.
  • Eliminarea taxei pe constructii speciale si a accizei de 7 eurocenti/litru la carburanti.
  • Introducerea taxarii inverse pentru livrarea de cladiri, parti de cladire si terenuri (adicã nu se mai pot face evaziuni cu terenuri de cãtre miliardari de carton).
  • O cota de impozit pentru cladiri rezidentiale de 0.08% – 0.2%, o cota de impozit pentru cladiri nerezidentiale de 0.2%-1.3% si o cota de impozit pentru cladiri nerezidentiale destinate terenului agricol de 0.4%
  • O cota de impozitare de 3% pentru microintreprinderile cu 1 salariat si de 1% pentru cele cu cel putin doi salariati.
ªi vine Mugur Isãrescu – cu al sãu Consiliu Fiscal al înþelepþilor Sionului ºi spune public: “Castigurile de eficienta in colectarea taxelor si a impozitelor si in cheltuirea banului public trebuie sa fie folosit in mod prudent si gradual, fara a pune in pericol echilibrele macroeconomice.” În traducere, treaba asta înseamnã: “Sclavilor, ce vã trebuie slãbirea ºurubului economic, când voi trebuie sã fiþi sãraci ºi supuºi controlului nostru jidãnesc ? Cum sã vã permitem vouã CREªTERE ECONOMICà !? Voi trebuie sã rãmâneþi încovoiaþi economic, cu gândul numai la supravieþuire cã altfel, cine ºtie, poate vã vin idei de independenþã.” ªi atunci actorii de pe scena politicã uitã de partitura duºmãniei ºi  interpreteazã docil noua partiturã a consensului pentru amânarea bunãstãrii românilor. Aceºti jegoºi, fãrã excepþie, nu trebuie sã mai primeascã votul nostru la alegerile de anul viitor. Ei sunt slugile strãinilor, asasinii propriului Neam. Cãci Mugur Isãrescu ne-a transmis în realitate urmãtorul mesaj, de la stãpânii ocultei economice planetare: voi românii, deºi colectaþi acum mai mulþi bani la buget, nu aveþi voie sã vã bucuraþi de ei, prin mãsuri de relaxare fiscalã. Cãci voi sunteþi doar albine care munciþi pentru stãpânii din umbrã ai stupului. Fãrã noul Cod Fiscal promis micilor dar ºi marilor investitori, economia româneascã nu va supravieþui. Mediul de afaceri de la noi îºi va reloca investiþiile în þãri cu fiscalitate mai micã, din jurul nostru, iar bugetul urmãtorilor ani va intra în colaps, bun motiv pentru a ne împrumuta (din nou !) de la FMI ºi Banca Mondialã – adicã exact prietenii lui Mugur Isãrescu. Nu putem scãpa din capcana alegerii dintre douã rele decât urmând oameni drepþi, pentru care vorbesc faptele lor din trecut, nu gurile lor de astãzi. Implicându-ne, putem da românilor o alternativã curatã, iar nu din cele construite de eternii duºmani, politicienii de profesie.]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer