:Happy-Grin: Un nou scandal provocat de compatrioþii plecaþi peste hotare! Autoritãþile franceze se plâng cã þara lor a fost invadatã de români veniþi la plagiat! Guvernul de la Paris a decis deja sã le dea câte 300 de euro ºi sã-i suie în primul avion cãtre România, cu condiþia sã nu se mai întoarcã niciodatã. Nu e însã atât de simplu, deoarece mulþi dintre doctoranzii ºi masteranzii români prinºi la plagiat în Franþa nu au deloc acte de studii ºi în multe cazuri nu ºtiu nicio limbã strãinã, în schimb dorm prin biblioteci pretinzând cã ar studia. “Marile oraºe din Franþa au fost invadate de ei, practic au format o adevãratã lume academicã interlopã, reþele de furt intelectual”, spune ministrul de interne francez. “Te urci cu o lucrare de doctorat originalã în metrou ºi când cobori nu mai ai nici notele de subsol, nici bibliografia pentru cã þi le-au furat românii.” Deja presa din Hexagon îi ironizeazã pe compatrioþii noºtri plecaþi la plagiat, prezentând imagini în care aceºtia cerºesc un referat de doctorat cu textul clasic “Suntem ºapte masteranzi acasaã, coordonatorul nostru de doctorat a murit, xerox-ul de la facultate e stricat  ºi avem susþinerea tezei mâine!” sursa: timesnewroman.ro]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer