Scrisoare-apel cãtre Gregorian Bivolaru din partea lui Petricã Groza Despre douã „ºefe” MISA … în acþiune. Lui Nicolae Catrina, fost preºedinte al MISA ajuns actualmente lup moralist pe yogaesoteric. comentariu rapcea.ro: cred cã gestul lui Pedro, dar ºi al meu – spun totul despre “ura îndârjitã, satanicã ºi demoniacã” pe care cicã o avem faþã de MISA, GB ºi colegii noºtri.]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer