Nu poþi îngenunchea un popor deprins sã se târâie.

………………………………………………………. …………
-Nu-i greu sã ademeneºti soþia altuia. Greu e sã i-o dai înapoi.
…………………………………………………….. ………………… -Prietenia care nu cunoaºte hotare se cheamã expansiune.
……………………………………………………………………….. -Când vrei sã te arunci pentru o femeie de pe bloc, aminteºte-þi cã n-ai aripi, ci coarne.
………………………………………………………….. -Oficierea cãsãtoriei este o formalitate absolut necesarã pentru pronunþarea divorþului.
……………………………………………………….. -Al­coolism e atunci când nu vrei sã bei, dar trebuie. (filiera ruseasca)
……………………………………………………………………………….. -Bãrbaþii ºi femeile sunt de acord într-o singurã privinþã: n-au încredere în femei.
……………………………………………………………………………………………… -Dacã munceºti din greu ºi te remarci opt ore zilnic, ajungi ºef ºi munceºti ºaisprezece ore.
………………………………………………………………………………………………………….. -Banii pentru salariile ºi pensiile mari ajung
întodeauna. Nu ajung banii pentru salariile ºi pensiile mici.
……………………………………………………….. -În viaþã, e loc ºi pentru eroism. Totul e sã te þii departe de el.
………………………………………………………………………… -Omul care crede cã dragostea poate fi cumpãratã cu bani n-a avut niciodatã câine în casã.
………………………………………………………………………………………………………….. -Avem un singur fel de a ne naºte ºi milioane de feluri de a muri.
………………………………………………………………………….. -Oglinda este lucrul care o ajutã pe femeie sã întârzie.
……………………………………………………………….. -Cei mai buni zece ani din viaþa unei femei sunt între 28 ºi 30.
…………………………………………………………………………….. -Computerele rezolvã toate problemele pe care nu le-am avea dacã n-ar exista computerele.
……………………………………………………………………………………………………………… -Fiecare om are dreptul sã trãiascã atât cât poate.
……………………………………………………………. -Þara noastrã a avut nevoie de când e ea de alt popor.
………………………………………………………………… -Furtul ideilor unei persoane e plagiat, iar al mai multor persoane, cercetare ºtiinþificã.
…………………………………………………………………………………………………….. -Toþi ne naºtem uzi, goi ºi flãmânzi. ªi acesta e doar începutul.
………………………………………………………………………….. -Copilãria grea nu se terminã niciodatã.
………………………………………………… -Un prieten adevãrat nu poate fi cumpãrat, dar poate fi vândut.
…………………………………………………………………………… -Cumpãrã deodatã trei sticle de votcã ºi n-o sã te trimitã nimeni dupã a doua.
…………………………………………………………………………………………… -Dacã n-ar pune întrebãri, co­piii n-ar afla niciodatã cât de puþin ºtiu pãrinþii.
………………………………………………………………………………………….. -O þigarã scurteazã viaþa cu o orã, o sticlã de votcã o scurteazã cu trei, iar o zi de muncã o scurteazã cu opt.
……………………………………………………………………………………………………………………………….. -Viaþa se compune din zilele pe care le þii minte, nu din zilele care au trecut.
…………………………………………………………………………………………. -De orice fel þi-ar fi sãnãtatea, ea îþi ajun­ge pânã la sfârºitul vieþii.
…………………………………………………………………………….. -Dacã vrei sã ai o nevastã deº­teaptã, frumoasã ºi bogatã trebuie sã te însori de trei ori.
……………………………………………………………………………………………………….. -Posibi­li­tãþile medicinii sunt nelimitate, li­mi­tate sunt doar posibilitãþile pa­cienþilor.
……………………………………………………………………………………………… -Burta mare nu e de la bere, e pentru bere.
………………………………………………………………………. -Între primul ºi al doilea pahar, e destul timp ca sã mai bei vreo ºase.
………………………………………………………………………………… -Un semn rãu de tot e când îþi taie calea o pisicã neagrã cu cãldãrile goale.
…………………………………………………………………………………………… -Ignoranþa e de trei feluri: când nu ºtii nimic, când ºtii numai prostii ºi când ºtii ce nu trebuie
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer