agitator ecologist

Aud cã tot mai mulþi imberbi, neduºi la Bisericã, îºi iau fecioarele din sfertodogsismul ecologist ºi le readuc acolo unde nu se striveºte Corola de minuni a lumii. Tot mai mulþi naivi s-au prins cã Apostolii Eco practicã acest cult, în stil materialist-dialectic. Adicã, pe ºleau: pe bani.  Un activist sãtul de ºuºanelele Martorilor lui Toma s-a burzuluit Apostolilor ºi a fost înhãþat “doctrinar”, taman de Ziua Mondialã a Mediului, în locul de închinãciune a Idolilor de mucava, de însuºi Nicuºor Dan, prea cucernicul adunãtor de voturi, “hai Nicuºor Dan, hai…hai!” Vã mai amintiþi de candidatul Prinþului din Negurã?   ªi cum mai luptã ei pentru libertatea cuvântului, pentru drepturilor rromilor…aºa cu lozinci? Din trusele de cult se scot prapurii (în limbaj cotidian: pancarte) ºi din conturile Fundaþiilor Deschise ale magnatului, atât de hulit ºi în Ungaria-Mamã, se bagã dollores pentru hrãnirea Profeþilor.  S-au prins ºi naivii cã Oengismul e un fel de Sereleu. Adicã propãvãduie ce  zice “Finanþul”, nu ce face el pe din dos. Citiþi aici cum i s-a luat microfonul celui care a îndrãznit sã conteste “Adevãrul Eco” ºi sã pronunþe numele Diavolului, cãrãtor al tinerilor în ispitã: George Soros!  ªi Ayatollahii au sponsori, cã doar nu aruncã în aer “Gemenii” pe de-a fecea, cum zicem noi în Banat. Adicã pe degeaba! sursa: mariusghilezan.ro
]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer