Primarul ecologist al unuia dintre cartierele oraºului german intenþioneazã sã deschidã primul coffee shop unde li se va permite clienþilor sã consume canabis în condiþii de legalitate Cartierul Kreuzberg, din Berlin, are toate ºansele sã intre în istorie ca primul loc de pe teritoriul Germaniei unde se va putea consuma legal marijuana, anunþã Deutsche Welle. Deschiderea unei cafenele special amenajate în acest scop este cu atât mai probabilã cu cât ideea este susþinutã chiar de cãtre primarul ecologist al cartierului, Monika Herrmann.  Dacã dorim sã þinem sub control dealer-ii ºi produsele lor, trebuie sã controlãm comerþul”, a declarat aceasta, convinsã fiind cã vânzarea de marijuana ºi haºiº ar diminua contrabanda în parcul Görlitz, cunoscut în capitalã ca centru pentru comercializarea drogurilor. Modelul este preluat de la vecinii olandezi unde consumul de cannabis în condiþii de legalitate este deja un lucru normal în mai multe oraºe.

Ilegal dar consumat la toate colþurile În momentul de faþã, vânzarea ºi cumpãrarea de cannabis sunt pedepsite de lege, în Germania. În ceea ce priveºte consumul însã, lucrurile se aflã oarecum într-o zonã gri. Oficial ilegalã, deþinerea de marijuana sau haºiº e toleratã, dacã se gãsesc asupra consumatorilor cantitãþi mici. Limita superioarã e decisã la nivel de land, astfel încât dacã în Berlin, pedeapsa penalã începe de la 15 grame de cannabis gãsite în posesia consumatorului, în Hamburg sau Renania de Nord-Westfalia cantitatea maximã permisã e de 6 grame. Chiar dacã nu se ajunge la o pedeapsã penalã, autoritãþile sunt obligate sã confiºte marfa. Marijuana este, conform statisticilor, cel mai des consumat drog în Germania, dar ºi la nivel mondial. În acest context, responsabila guvernului regional pentru prevenþia ºi consumul de droguri, Christine Köhler-Azara gãseºte ºi ea “nerealistã” metoda propusã de Herrmann, de a þine contrabanda sub control. Implementarea ei ar presupune schimbarea legii drogurilor în Germania. sursa: capital
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer