Trump nu este un individ, o persoanã, un simplu om. Este o maºinãrie infernalã (pentru unii), care munceºte de rupe, organizat, meticulos, impunându-ºi standarde înalte atât lui cât ºi colaboratorilor sãi.

Spre deosebire de sistemul constituþional românesc, unde preºedintele are un rol decorativ ºi abstract (garantul echilibrului puterilor în Stat), în SUA puterea preºedintelui este una realã: conduce efectiv þara, prin membrii cabinetului sãu, pe care îi poate numi sau revoca dupã placul sãu. Congresul nu poate decât sã confirme sau sã infirme numirile preºedintelui, dar ºi acolo Trump are parte de tot mai multã susþinere, astfel cã adversarii sãi politici din Congresul american nu pot decât sã întârzie cât mai mult confirmarea membrilor cabinetului Trump.

În stilul binecunoscut care i-a devenit marcã personalã în mediul de afaceri, Trump este exigent ºi dur  când vine vorba de greºeli, chiar dacã ele aparþin apropiaþilor sãi. Nu a ezitat sã cearã demisia unui membru al cabinetului sãu pentru simplul motiv cã acesta a oferit fãrã autorizare prealabilã, informaþii clasificate presei.

La 4 sãptãmâni dupã instalarea sa la Casa Albã, Trump prezintã deja primele rezultate ale Cabinetului sãu: renegocierea unor contracte dezastruoase pentru armatã, relocarea pe teritoriul SUA a câtorva mari companii care îºi mutaserã fabricile în strãinãtate, reluarea de pe poziþii corecte a unor acorduri internaþionale, noi regulamente în materia imigrãrii ºi accesului pe teritoriul SUA, alternative la Obama Care, noi reguli pentru sistemul de lobby american (interzicerea lobby-ului statelor strãine !), distrugerea ISIS (care începe deja sã se vadã), folosirea materiilor prime americane la construirea gazoductului american, ºi multe altele.

Neobosit, Trump este în tot ºi în toate, conducând cu o mânã de fier America, la fel cum o fãcea cu propriile afaceri.

În opoziþie, multinaþionalele ºi presa îl ridiculizeazã, îi speculeazã fiecare bâlbã sau greºealã (inerente naturii umane) în ideea cã îl vor portretiza în faþa americanului de rând ca pe un nebun ajuns prontr-o greºealã a votului popular, la cârma SUA.

Pânã una alta, sunt convins cã mulþi cetãþeni ai diverselor state ale planetei (inclusiv România), ºi-ar dori un ºef de stat precum Trump: energic, profesionist, organizat, cu experienþã în conducerea oamenilor, dar mai ales dedicat binelui comunitãþii.

Este posibil ca dacã acest formidabil Trump va reuºi sã rãmânã pentru urmãtorii 4 ani la conducerea SUA, sã asistãm la schimbarea paradigmei politicii internaþionale, în sens bun: stoparea politicilor mondialiste ce vizeazã relocarea populaþiilor ºi amestecul raselor, restaurarea statelor naþionale, construirea unui nou echilibru mondial, având drept pondere rasa albã – ca ºi creatoare de valori ºi pãstrãtoare a moºtenirii noastre culturale.

În SUA, ºi nu doar acolo, Donald Trump se aflã în rãzboi cu oligarhia multinaþionalelor ºi cu planurile lor de dominaþie mondialã. Al III-lea rãzboi mondial a început, ºi este dus pentru interesul omului de rând, de cãtre Donald Trump.

Puteþi urmãri mai jos, conferinþa de presã a preºedintelui american, prea puþin preluatã de presa americanã sau cea internaþionalã – controlatã de presa jidãneascã a Noii Ordini Mondiale.

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer