gripa aviara 150x150 Dosarul gripei aviare a ajuns în instanþã dupã 5 ani. Cum a fost prejudiciat statul cu 5,8 milioane de euroProcurorii din cadrul Direcþiei Naþionale Anticorupþie (DNA) au dispus trimiterea în judecatã a 14 persoane în legãturã cu prejudiciul adus bugetului de stat de 5,8 milioane euro, în contextul apariþiei gripei aviare (2005-2006). Într-un comunicat de presã remis redacþiei gândul de cãtre DNA sunt nominalizate ca fiind trimise în judecatã 14 persoane, funcþiile menþionate fiind cele de la data desfãºurãrii faptelor. Cine sunt inculpaþii ºi pentru ce sunt acuzaþi? – BUTEAN VICTOR, director al Direcþiei Sanitar-Veterinare din cadrul Agenþiei de Sãnãtate Publicã a Ministerului Transporturilor, în sarcina cãruia s-au reþinut infracþiunile de luare de mitã, complicitate la dare de mitã, efectuarea de operaþiuni financiare incompatibile cu funcþia, în scopul obþinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, constituire de grup infracþional organizat, spãlare de bani, instigare la cesionare fictivã de acþiuni ºi pãrþi sociale, toate în formã continuatã; – URSACHI TONEL, administrator al S.C. LUMI S.R.L. Iaºi, în sarcina cãruia s-au reþinut infracþiunile de dare de mitã, complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, aderare ºi constituire de grup infracþional organizat ºi spãlare de bani toate în formã continuatã; – HÎNCU MIHAELA SORINA, director general al Agenþiei de Sãnãtate Publicã din cadrul Ministerului Transporturilor, în sarcina cãruia s-au reþinut infracþiunile de luare de mitã, complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, aderare la grup infracþional organizat, toate în formã continuatã; – PREOTEASA TRAIAN, director general CNCFR, IVÃNESCU FLORINA CONSUELA, director general adjunct economic al CNCFR, PAPA TRAIAN, director al Direcþiei de asistenþã juridicã a CNCFR, VOICU DORINA, director al direcþiei comerciale a CNCFR, BÃLUÞ AUREL, fost directorul general al CNADR ºi LUPU LAURA, ºefa oficiului juridic din cadrul CNADR, în sarcina cãrora s-au reþinut infracþiunile de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, toate în formã continuatã; – APETRI ADRIAN LÃZÃRICÃ, administrator de facto al S.C. ELIS 96 COMPROD IMPEX S.R.L. (firmã controlatã de Butean Victor), în sarcina cãruia s-au reþinut infracþiunile de aderare de grup infracþional organizat, spãlare de bani prin cesionare fictivã repetatã a pãrþilor sociale sau a acþiunilor deþinute într-o societate comercialã, toate în formã continuatã; – URSACHE ANDREI LUCIAN, asociat la firma S.C. AGROZOOVET CONSULT-IMPEX S.R.L, persoanã aflatã în relaþie de rudenie cu Ursachi Tonel, în sarcina cãruia s-au reþinut infracþiunile de dare de mitã, spãlare de bani, aderare la grup infracþional organizat, toate în formã continuatã; – AFRÃSINEI VALICÃ, deþinãtor al S.C. AGROZOOVET CONSULT-IMPEX S.R.L. persoanã aflatã în relaþie de rudenie cu Ursachi Tonel, în sarcina cãruia s-au reþinut infracþiunile de spãlare de bani ºi aderare la grup infracþional organizat, ambele în formã continuatã; – MAFTEI ANDREI, administrator la SC RADU MARKET SRL Iaºi, în sarcina cãruia s-au reþinut infracþiunile de mãrturie mincinoasã ºi favorizarea infractorului; – ORZESCU SCARLAT, administrator la S.C. MIOR SR.L, în sarcina cãruia s-a reþinut infracþiunea de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice, în formã continuatã. Cum a fost pãgubit statul cu 5,8 milioane de euro În rechizitoriul întocmit, procurorii DNA au reþinut urmãtoarea derulare a faptelor: În cursul lunii octombrie 2005, în contextul apariþiei gripei aviare în România, inculpata Hîncu Mihaela Sorina, director general al Agenþiei de Sãnãtate Publicã din cadrul Ministerului Transporturilor, a acþionat astfel încât firma S.C. LUMI SRL Iaºi, aparþinând inculpatului Ursachi Tonel, sã obþinã, în mod nelegal, contracte supraevaluate de prestãri de servicii de dezinfecþie, în condiþiile în care respectiva firmã nu era aptã sã efectueze asemenea activitãþi. Într-o primã etapã, inculpaþii Ursachi Tonel, Butean Victor ºi Hîncu Mihaela Sorina, toþi trei medici veterinari cu cunoºtinþe de specialitate în domeniu, profitând de situaþia creatã, au dezinformat autoritãþile, reuºind sã determine alocarea unor sume de bani nejustificat de mari ºi în mod inutil unor societãþi comerciale private, în vederea efectuãrii aºa-zisei dezinfecþii în unele puncte rutiere ºi feroviare . Cei trei au constituit un grup infracþional organizat, coordonat de inculpatul Butean Victor ºi în care l-au atras ulterior ºi pe Apetri Adrian Lãzãricã. Acest grup a acþionat în toatã perioada derulãrii contractelor, ºi anume octombrie 2005 – martie 2006. Infracþiunile au fost comise în contextul în care direcþiile sanitar-veterinare controlau fenomenul ºi nu era necesarã intervenþia unor firme private. oncret, cu toate cã nu a prestat niciun fel de activitate, SC Lumi SRL Iaºi, firmã administratã de Tonel Ursachi, a primit contracte de dezinfecþie în puncte feroviare ºi rutiere, finanþate din bani publici, atât de la Compania Naþionalã Cãile Ferate Române (CNCFR) cât ºi de la Compania Naþionalã de Autostrãzi ºi Drumuri din România (CNADR). Din partea CNCFR, contractul cu S.C. LUMI S.R.L a fost semnat cu încãlcarea prevederilor legale de directorul general Preoteasa Traian, împreunã cu Ivãnescu Florina Consuela, Voicu Dorina Consuela ºi Papa Traian, persoane din conducerea companiei. in partea CNADR, contractul cu S.C. LUMI S.R.L a fost semnat cu încãlcarea prevederilor legale de director general Bãluþ Aurel ºi de ºefa al Oficiului Juridic Lupu Laura. La data respectivã, S.C. Lumi SRL avea un singur angajat ºi niciun fel de utilaje. De altfel, activitãþile stabilite prin contractele de dezinfecþie au fost efectuate de 12 firme subcontractante ºi nu în toate situaþiile într-o manierã nesatisfãcãtoare.Mai precis, activitãþile de dezinfecþie pe care, în virtutea contractelor ar fi trebuit sã le execute S.C. LUMI S.R.L, au fost subcontractate de cãtre S.C. MIOR S.R.L., deºi prevederile stipulau clar cã subcontractarea este nepermisã. Mai departe, inculpatul Orzescu Scarlat, care în calitate de administrator la S.C. MIOR S.R.L. a subcontractat activitãþile altor 12 societãþi comerciale, a prezentat facturi ºi devize de platã neconforme pentru a ascunde lipsa de activitate a S.C. LUMI S.R.L., dar ºi prestaþiile subcontractanþilor. În acest fel, a permis continuarea efectuãrii de plãþi nejustificate de cãtre autoritãþile contractante. Prejudiciul cauzat prin faptele inculpaþilor, în dauna CNCFR ºi a CNADR, se ridicã la suma de 20.425.975 lei, adicã aproximativ 5.835.992 euro, iar firma SC LUMI SRL Iaºi a înregistrat un profit net de aproximativ 6.088.278 euro. Sursa: Gandul]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer