Publicul este atras irezistibil de poveºtile cu super-eroi. Este ºi motivul pentru care Hollywoodul a aruncat, în ultimii ani, o mulþime de super-eroi pe marele ecran: incredibilul Hulk, Spiderman, Batman, Superman, X-Men, urmând ca în lunile urmãtoare sã îi cunoaºtem pe Thor, Green Lantern, Captain America sau pe The Avengers. Cu sau fãrã mascã, cu puteri supranaturale sau doar cu arme, super-eroii plac unor categorii de public uimitor de diverse. Plac pentru cã întruchipeazã niºte standarde – fizice, intelectuale sau morale – la care viseazã destul de mulþi. Plac pentru cã, în adâncul omului, este sãditã credinþa cã existã bine ºi rãu, ºi cã binele trebuie ºi poate sã învingã rãul. Dincolo de super-eroii de azi – Superman et comp. – regãsim portretul eroului cu puteri mai mult sau mai puþin (ne)pãmântene ºi cu idealuri nobile încã din cele mai vechi timpuri, de la anticii Ghilgameº ºi Enkidu, pânã la elenii Heracle, Tezeu ºi Perseu sau gasconul D’Artagnan ºi cavalerul Pardaillan. Pare cã, dintotdeauna, omenirea a simþit cã trebuie sã fie salvatã ºi a sperat cã existã cineva suficient de puternic pentru a o salva. Eroii din cãrþi sau din filme sunt însã personaje fictive. Faptele lor sunt doar scenarii. Iar dacã Superman a murit, în episodul urmãtor poate sã fie readus la viaþã. În viaþa realã însã, eroii pot sã-ºi piardã lesne aura strãlucitoare, pentru cã nu existã niciun scenarist care sã-i protejeze de propriile fapte. ªi iatã de ce spun lucrul acesta… Am scris, în 2008, un articol pentru Semnele timpului: „Firul de nisip – povestea lui Greg Mortenson”. Povestea era impresionantã. Un american rãtãcit în cursul unei ascensiuni pe vârful K2, a ajuns într-un sat din Pakistan. Înduioºat de sãrãcia sãtenilor, Mortenson a decis sã îi ajute construind o ºcoalã pentru copiii lor. Ulterior, iniþiativa lui s-a extins, americanul construind câteva zeci de ºcoli pentru copiii sãraci din Pakistan ºi Afganistan. Cartea în care Mortenson ºi-a prezentat „aventurile filantropice” în Asia a fost, pentru multe luni de zile, unul dintre bestsellerurile din topul New York Times. Scriam atunci cã dacã muþi un fir de nisip, schimbi lumea ºi îl aduceam ca exemplu pe Mortenson. Recent, povestea firului de nisip s-a dezumflat. Postul american CBS a dezvãluit în emisiunea 60 Minutes cã lucrurile nu stau chiar atât de… eroic în cazul lui Mortenson. Publicaþia Time a scris, în urma dezvãluirilor fãcute de jurnaliºtii de la CBS, cã multe dintre faptele prezentate în cartea lui Mortenson nu sunt exacte ºi cã nu este exclus ca unele dintre ele sã fie pur ºi simplu fictive. Greg Mortenson a negat acuzaþiile însã, o simplã trecere în revistã a subiectului în presã indicã un fapt cert: eroul a murit. Articolul „Firul de nisip” a fost unul dintre textele pe care le-am scris cu entuziasm. Am vrut ºi mi-a plãcut sã cred într-un om care schimbã lumea, care acþioneazã animat de idealuri înalte ºi care demonstreazã cã „se poate”. ªi nu am fost singurul fascinat de povestea lui Mortenson. O dovedesc cele 3 nominalizãri ale sale la Premiul Nobel pentru Pace. Însã, nu îmi este ruºine cã am crezut în Mortenson. Pentru cã dincolo de prãbuºirea „eroului” de pe postament, îmi pãstrez credinþa cã sunt oameni care schimbã lumea. ªi nu mã gândesc la „supermenii” de poveste, ci la exemple concrete, cum sunt cei 50 de eroi de la Fukushima, care au rãmas sã lucreze la centrala nuclearã, ºtiind cã expunerea la radiaþii le va fi fatalã. Mã gândesc la Nick Vujicic ºi la tânãra Lizzie Velasquez care, în ciuda handicapurilor, luptã cu viaþa, depãºesc obstacolele ºi reuºesc sã îi inspire ºi pe alþii. Mã gândesc la creºtinii care au sãrit în ajutorul victimelor tornadelor din Statele Unite sau al japonezilor loviþi de cutremur ºi tsunami. Mã gândesc la bãieþelul din Australia care ºi-a pierdut viaþa în timpul inundaþiilor din ianuarie, pentru cã a preferat sã fie salvat mai întâi fratele sãu mai mic. Mã gândesc la John Wood care a renunþat la jobul de la Microsoft pentru ca sã se implice în educarea copiilor din þãrile lumii a treia ºi la Babar Ali, un adolescent indian care, dupã ce se întoarce de la ºcoalã, le predã ceea ce a învãþat copiilor din sat, care nu au posibilitatea de a frecventa cursurile unei ºcoli. Dincolo de aceºti eroi, rãmâne exemplul absolut: Iisus din Nazaret care a purtat crucea cu demnitatea unui om nevinovat, preocupat fiind chiar ºi în preajma morþii de cei din jurul Sãu. Superman poate sã moarã liniºtit. Lumea are destui eroi care sã o facã mai bunã ºi are ºi Eroul care sã o salveze. (Foto: comicmix.com) Sursa: SemneleTimpului ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer