Prezent la la Tabãra Tineretului Maghiar din Ardeal (Erdelyi Magyar Ifjak-EMI) de la Borzont, judeþul Harghita – eveniment cofinantat de Primaria Joseni si CJ Harghita – liderul partidului extramist maghiar Jobbik a facut o serie de declaratii ostile statului roman, printre care si faptul ca e dispus sa isi asume “un conflict cu Romania”. De asemenea, discursul lui Gabor Vona a cuprins elemente de nationalism extremist si chiar rasism, liderul formatiunii maghiare aducand in discutie importanta protejarii “propriei rase”. gabor-vona Gabor Vona, presedintele Jobbik Iata cele mai importante declaratii:

Ungaria, dincolo de gesturile simbolice ºi de iniþiativele civice, are obligaþia sã încerce sã dea glas acestei cerinþe (autonomie) în faþa forurilor internationale. Aceastã disputã (privind autonomia Secuimii) nu este disputa României ºi Ungariei, ci una europeanã. Ungaria trebuie sã facã orice îi stã în putinþã ca disputa pe seama autonomiei sã se finalizeze cât mai repede“, a susþinut Vona Gabor.
“Este evident cã, pentru noi, principalul obiectiv nu este calitatea relaþiei dintre Romania ºi Ungaria, ci starea societãþii ºi naþiunii maghiare, care îi include ºi pe maghiarii din Transilvania. Deci, dacã apãrarea drepturilor maghiarior din România ºi reprezentarea lor înseamnã conflict cu România, cred cã Jobbik îºi va asuma aceastã reponsabilitate, care trebuie asumatã de întreaga Ungarie“, a declarat Vona Gabor, presedintele Jobbik.
Despre “protectoratul” cerut de Tokes: ”Nu pot decât sã fiu de acord cu fiecare pas care lãrgeºte ºi întãreºte drepturile minoritãþii maghiare din România”.
Dupã pãrerea lui, “problema minoritãþilor, pe care ungurii o numesc problema Trianonului” este “o tragedie a regiunii”. “Cer presei româneºti ºi românilor sã înþeleagã cã noi nu facem altceva decât încercãm sã protejãm propria noastrã rasã, propria noastrã naþiune, sã reprezentãm valorile ºi drepturile ei” a adaugat liderul Jobbik.
Vona Gabor a explicat cã, dacã cineva este patriot ºi apãrã interesele naþiunii sale, nu trebuie sã fie criticat cã a depãºit limitele moderaþiei.
sursa: dantanasa.ro comentariu rapcea.ro: chiar dacã unelle iniþiative ale Jobik le-am privit cu interes, ba chiar cu jind (ex. modul în care Ungaria vrea sã þinã investiþia în ºcolarizare acasã, modul în care vor sã oblige bãncile sã acopere dobânzile populaþiei, ºutul în cur tras FMI-ului), totuºi bãieþii ãºtia abereazã la greu când vine vorba de “marea naþiune maghiarã”. Pãi se comparã pãduchii ãºtia demografici cu noi ? Ungaria este pe moarte de peste 20 de ani. ªi nu o spun eu. O aratã statisticile. În Ungaria rata mortalitãþii o depãºeºte pe cea a natalitãþii. Ungaria este o þarã ce se stinge precum o lumânare ajunsã la capãt. Economia Ungariei rezistã doar prin importul de chinezi (cam câteva zeci de mii pe an), cãci tinerii unguri fug de impozitele mari unde vãd cu ochii. E normal sã fie disperaþi ºi sã caute supravieþuirea naþiunii maghiare înafara graniþelor ei, în rezervorul de maghiarime sãnãtoasã din România ºi Serbia, unde maghiarii au prosperat ºi prosperã, cãci au drepturi ºi libertãþi mai mari decât le au ungurii din Ungaria. ªi atunci despre ce vorbeºte acest bãieþaº, care se viseazã urmaºul ºi restauratorul Imperiului lui ªtefan (al lor, nu al nostru) !? De ce nu se duce la sârbi sã le vorbeascã ungurilor de acolo despre drepturi ? Pãi credeþi cã îl mai lasã sârbii sã plece viu ? Cu astfel de declaraþii flamboaiante au câºtigat voturi în alegeri (la momente diferite e drept) România Mare la noi ºi Jobbik la ei. Vrãjealã pentru fraieri.]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer