Libertatea are chipul lui Dumnezeu

Rezistenþa anticomunistã din munþi

Mogoº ºi Mazilu

În decembrie  1950, Nicolae Mazilu ºi Ion Mogoº se refugiazã din Fãgãraº în Banat, pentru a scãpa de urmãrirea Securitãþii ºi a duce mai departe lupta de rezistenþã în munþii Banatului. În noaptea de 16 decembrie sunt gãzduiþi în casa lui Traian Murariu din satul Pãdureni – Timiº. Un informator al Securitãþii anunþã imediat autoritãþile cã în casa lui Murariu sunt “doi spioni englezi”. Descinderea are loc la patru dimineaþa. ªeful de miliþie ºi ostaºii folosesc gazda drept scut viu. Luaþi prin surprindere, Mazilu ºi Mogoº nu mai au timp sã fugã. Sunt împuºcaþi mortal ºi apoi aruncaþi într-o groapã la marginea satului. Nici unul nu împlinise încã 20 de ani. Din clasa lor de la Liceul Radu-Negru din Fãgãraº, din 28 de elevi, 7 au fost uciºi, iar 20 au luat calea temniþelor, alãturi de mulþi dintre profesorii lor. O ºcoalã care ºi-a îndeplinit cu adevãrat menirea: aceea de a pãstra curat sufletul  naþiunii.

+      +      +

Noi vom muri, la fel ca toþi cei care azi luptã-n munþi. Moartea noastrã însã va rãmâne o mãrturie cã neamul acesta s-a opus tiraniei comuniste, cã noi am iubit mai mult ca orice libertatea.

(Testamentul lui Ion Mogoº)

(din albumul Fericiþi cei prigoniþi) – preluare de pe Bucovina Profunda

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer