alimente aruncate
Aproximativ 50% din alimentele perfect comestibile vândute în Uniunea Europeanã sunt aruncate, fie de consumatori, fie de magazinele care le comercializeazã, se aratã într-un raport al Comitetului pentru Agriculturã din UE, care atrage atenþia cã supraproducþia de hranã duce la erodarea inutilã a terenurilor agricole ºi la emisia de gaze cu efect de serã, în cazul fermelor de animale. În acelaºi timp, 79 de milioane de cetãþeni UE trãiesc sub limita de sãrãcie, iar 16 milioane dintre ei depind de hrana furnizatã de organizaþiile caritabile. Potrivit raportului, risipirea alimentelor este fãcutã în toate etapele – de cãtre producãtori, de cãtre cei care le proceseazã, de vânzãtori ºi de consumatori. Raportul cere o educarea europenilor în ceea ce priveºte pericolul surplusului de alimente, precum ºi adoptarea unor mãsuri de salvare ºi folosire a alimentelor care altfel ar fi aruncate. O primã astfel de iniþiativã a fost luatã de parlamentara britanicã Kerry McCarthy, care a propus un proiect de lege, susþinut de Partidul Laburist, din care face parte, conformã cãruia, alimentele rãmase nealterate, dar care altfel ar fi aruncate de magazine sã fie livrate obligatiriu cãtre instituþiile de caritate. În cazul în care alimentele nu mai sunt într-o stare propice consumului uman, acestea ar urma sã fie livrate ca furaje cãtre ferme, ori procesate ºi transformate în îngrãºãmânt. “Este scandalos sã aflii cât de multã mâncare este aruncatã. Producând un surplus de alimente care nu sunt consumate, industria alimentarã nu face altceva decât sã exploateze inutil terenurile agricole, sã contribuie la defriºarea pãdurilor pentru a fi mãritã suprafaþa pãºunilor ºi sã sporeascã, fãrã motiv, cantitatea emisiilor de gaze cu efect de serã”, a declarat Kerry McCarthy. sursa: jurnalul.ro
]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer