Militarii români din Forþele pentru Operaþii Speciale (ROU SOTG – Special Operations Task Group) ºi-au prezentat cu prilejul exerciþiului ”Jackal Stone 2012” armamentul, echipamentele de comunicaþii, materialele ºi vehicule de luptã aflate în dotarea Forþelor pentru operaþii speciale.

Jackal Stone 2012 La standul românesc au fost prezentatepuºca de asalt Heckler and Koch (H&K) G36 KV cal. 5,56mm, mitraliera M 240B cal. 7,62mm, shotgun M500 Mossberg cal. 12mm, pistolul Glock-17 cal. 9mm, pistolul automat H&K tip UMP cal. 9mm, sistemele SNIPER cal. 7,62mm SIG SAUER model SSG 3000 si Brugger&Thomet model APR, precum ºi sistemul SNIPER M82 Barrett cal. 12,7mm. Militarii participanþi la exerciþiului ”Jackal Stone 2012 au primit vizita preºedintelui Croaþiei, Ivo Josipovic, în cadrul Zilei Distinºilor Vizitatori care s-a desfãºurat luni, 17 septembrie, în cazarma Josip Jovic din Udbina. Comandantul Grupãrii de forþe pentru operaþii speciale româneºti (ROU SOTG – Special Operations Task Group) a prezentat preºedintelui Croaþiei ºi celorlaþi vizitatori o serie de activitãþi de antrenament specifice forþelor pentru operaþii speciale: paraºutãri în comun ale militarilor din Croaþia ºi România din aeronave Mi-17 aparþinând Forþelor Aeriene Slovace, infiltrãri folosind platforme aeriene cu ajutorul unor elicoptere Mi-171 Sh croate precum ºi misiuni de asistenþã militarã pentru þara gazdã, executate de militari croaþi, americani ºi români.

Jackal Stone 2012 Una din capabilitãþile prezentate în timpul exerciþiului demonstrativ a fost utilizarea ºi integrarea vehiculelor aeriene fãrã pilot (UAV) de tip Skylark aparþinând Forþelor armate croate, care au transmis imagini în timp real Comandamentului ROU SOTG. Conform specificaþiilor exerciþiului,România este una din cele trei þãri, alãturi de SUA ºi Norvegia, care conduc structuri de forþe multinaþionale de nivel grup întrunit de operaþii speciale, având în subordine detaºamente de operaþii speciale din Cehia, Statele Unite ale Americii, Croaþia ºi România. Dupa vizitarea Centrului de operaþii întrunit, preºedintele Croaþiei a mulþumit pentru prezentarea facutã ºi a acceptat invitaþia de a semna în Cartea de onoare a unitãþii româneºti. “Sunt deosebit de mulþumit de nivelul de pregãtire care a fost prezentat astãzi. Felicitãri tuturor participanþilor!” a scris preºedintele Croaþieiîn Cartea de onoare. La activitate au mai participat ministrul croat al apãrãrii, Ante Kotromanovic, ºeful Statului Major General al Forþelor armate croate, generalul-colonel Drago Lovric ºi comandantul Comandamentului pentru operaþii speciale al SUA în Europa (SOCEUR) generalul-maior Michael S. Repass, observatori militari, oficialitãþi locale ºi jurnaliºti. Ambasadorul României la Zagreb, domnul Cosmin-George Dinescu si atasatul militar roman la Budapesta, cu extindere in Croatia, colonelul Iuliu Lucaci, au participat de asemenea la activitãþi. Jackal Stone 2012, cea mai importata aplicatie a fortelor speciale

Standul romanesc de armament al fortelor pentru operatii speciale la JS12 Exerciþiul, organizat deComandamentul pentru operaþii speciale al SUA din Europa (SOCEUR), se desfasoarã in perioada 13-24 septembrie pe teritoriul, spaþiul aerian ºi în apele teritoriale ale Republicii Croaþia, în zona localitãþilor Split, Zadar, Udbina ºi Delnice. Cei 55 de militari români aparþinândforþelor pentru operaþii speciale fac parte din toate structurile exerciþiului, aflându-se în douã locaþii: baza aerianã Zemunik din Zadar (structura de comandã ºi stat-major) ºi cazarma Josip Jovic din Udbina (personalul operativ). La aceastã a cincea ediþie a exerciþiului participã aproximativ 2.000 de militari din Forþele pentru operaþii speciale din 11 þãri (Cehia, Croaþia, Italia, Letonia, Lituania, Norvegia, Polonia, România, Slovacia ºi Statele Unite ale Americii), iar ºapte naþiuni vor avea statut de observator (Canada, Danemarca, Finlanda, Franþa, Marea Britanie ºi Ungaria). ”Jackal Stone 2012” este cel mai important exerciþiu internaþional al Forþelor pentru Operaþii Speciale, care are ca obiective principale creºterea cooperãrii ºi interoperabilitãþii între forþele participante, întãrirea securitãþii ºi stabilitãþii regionale, precum ºi antrenamentul în comun, schimbul de experienþã ºi armonizarea conceptelor doctrinare, tehnicilor, tacticilor ºi procedurilor utilizate de structurile de operaþii speciale. Printre misiunile de antrenament care se desfãºuarã în timpul exerciþiului se numãrã paraºutãri în comun ale militarilor români cu militari din Croaþia ºi Statele Unite ale Americii, contracararea dispozitivelor explozive improvizate, mãsuri de acordare a primului ajutor ºi misiuni de patrulare ºi escortã a convoielor, precum ºi alte misiuni specifice. De la iniþierea  seriei de exerciþii Jackal Stone, în anul 2008,România a participat cu personal FOS la toate ediþiile exerciþiului, atât ca þarã organizatoare (2008 ºi 2011), cât ºi ca naþiune participantã (2009 ºi 2010). sursa: ziuaveche.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer