Un rezervor cu deºeuri toxice din regiunea Ivano-Frankivsk (vestul Ucrainei) se aflã într-o stare precarã, pereþii acestuia având nevoie de o consolidare urgentã, în caz contrar ar putea provoca un dezastru ecologic pe Nistru, au tras un semnal de alarmã oficiali din cadrul Ministerului Ecologiei ºi Mediului al Republicii Moldova, transmite RIA Novosti. Viitura toxicã ar putea ajunge ºi în partea românã a Deltei Dunãrii, au avertizat aceºtia.

Astfel, circa 2 milioane de tone de reziduuri toxice ar putea sã se scurgã în Nistru, a avertizat avocatul poporului de la Chiºinãu, Aurelia Grigoriu. Experþii moldoveni susþin la unison cã rezervorul Dombrovski, din Ivano-Frankivsk, pune în pericol ecologia în întreaga regiune ºi au cerut autoritãþilor de la Kiev sã ia mãsuri urgente pentru a preveni un potenþial dezastru. ‘Rezervorul constituie o problemã mai veche. De mai mulþi ani purtãm negocieri cu partea ucraineanã, dar fãrã niciun rezultat concret. Cu toate acestea, partenerii noºtri ucraineni ar trebui sã înþeleagã cã dacã nu pot rezolva problema singuri atunci sã cearã ajutor’, a afirmat ministrul moldovean pentru mediu Gheorghe ªalaru, care a subliniat cã aceastã chestiune este de o importanþã majorã atât pentru Ucraina, cât ºi pentru Republica Moldova ºi România. În cazul unui dezastru, a spus el, va avea de suferit nu numai R.Moldova, unde vor rãmâne fãrã apã teritorii întregi, inclusiv Chiºinãul, ci ºi regiunea Odesa din Ucraina, precum ºi Delta Dunãrii din România. În acest context, ministrul ªalaru a menþionat cã râurile Nistru ºi Prut sunt principalele artere de apã ale republicii, care furnizeazã 80% din apa potabilã consumatã pe teritoriul Moldovei. Ministerul Ecologiei ºi Mediului de la Chiºinãu a anunþat organizarea în luna noiembrie a unei conferinþe internaþionale în capitala R.Moldova la care va fi abordatã problema rezervorului de partea ucraineanã a Nistrului.

AGERPRES

]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer