Existã câteva cifre interesante despre Israel, o economie a unei þãri mici, dar destul de vie ºi care a trecut prin criza economicã fãrã sã aibã probleme.

Israelul, cu o populaþie de doar 7,1 milioane de locuitori, atrage tot atâtea fonduri de risc precum Marea Britanie, care are o populaþie de 61 de milioane de locuitori, sau cât Franþa ºi Germania la un loc (un total de 145 de milioane de locuitori). Conform datelor de la Banca Mondialã, israelienii au o rezervã internaþionalã, cu tot cu aur, de aproximativ 60 de miliarde de dolari, mai mult chiar decât Canada ºi cam cât are Marea Britanie. În 2007, avea un deficit de doar 0,1% din PIB.
Mai mult, Israelul are mai multe companii listate la Nasdaq decât orice altã þarã care are companii listate în SUA ºi a avut în ultimii ani o creºtere economicã mult peste media economiilor dezvoltate. Israelul este membru al FMI din 1954. Istoria acestui stat cu Fondul aratã faptul cã nu Israel nu a cerut niciodatã un ajutor financiar sau împrumut. Mai mult, statul figureazã pe lista FMI printre þãrile care sprijinã resursele Fondului. Un alt lucru interesant despre Israel este cã deþine în bãncile elveþiene nu mai puþin de 2 miliarde de franci elveþieni, echivalentul a peste 2 miliarde de dolari, ceea ce înseamnã peste 1% din PIB-ul israelian. Ca termen de comparaþie, România are în bãncile elveþiene aproximativ 200 de milioane de franci elveþieni. Nu în ultimul rând, Israel este considerat un fel de Silicon Valley al Estului, fiind cel de-al doilea mare centru tehnologic din lume. Din cele 600 de companii listate la Tel Aviv Stock Exchange, 140 sunt companii din acest domeniu. sursa: Capital
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer