Invenþia care va îi permite telefonului mobil sã devinã subþire cât un card de credit

Oamenii de ºtiinþã creeazã o nouã lentilã ultrasubþire cu ajutorul cãreia urmãtoarele telefoane mobile inteligente vor fi subþiri precum cãrþile de credit.
Noua lentilã este platã, fãrã distorsiuni ºi atât de subþire încât pe lãþimea unui fir de pãr ar încãpea 1.500 de exemplare. Specialiºtii cred cã, în viitor, lentila va putea fi utilizatã pentru o gamã largã de produse, de la telefoane mobile ºi camera de luat vederi, pânã la sisteme de comunicare prin fibrã opticã.
Cercetãtorii au explicat cã lentilele folosite pentru a concentra lumina în ochelari, microscoape sau alte produse, folosesc aceeaºi bazã tehnologicã care dateazã de la sfârºitul anilor 1200, atunci când lentilele pentru ochelari au fost introduse în Europa. Lentilele existente nu sunt destul de subþiri sau de plate pentru a înlãtura distorsiunile precum aberaþia de sfericitate, astigmatismul ºi coma opticã, care împiedicã crearea unei imagini clare. Corectarea acestor distorsiuni necesitã existenþa unor soluþii complexe precum utilizarea mai multor lentile, proces ce face ca greutatea dispozitivului sã creascã ºi la fel ºi dimensiunea. Pentru a depãºi aceste provocãri, oamenii de ºtiinþã au dezvoltat o nouã lentilã super-subþire care are o putere de rezoluþie ce se apropie de limitele teoretice stabilite de legile opticii. Suprafaþa lentilei este modelatã cu dungi metalice foarte mici care, pe mãsurã ce ele se îndepãrteazã de centru, curbeazã lumina diferit ºi determinã fasciculul sã se concentreze brusc fãrã a distorsiona lumina. Versiunea actualã a lentilei funcþioneazã la o anumitã lungime de undã, dar oamenii de ºtiinþã spun cã ea poate fi proiectatã pentru a fi utilizatã pe un spectru mai larg. Sursa: IBN Live via descopera.ro]]>

CategoryUncategorized
Tags
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer