Miscarea Oamenilor Visatori discutand cu Eugene al Pann despre credinta, viata, arta, Romania,patriotism, manipulare, sistem:
  Eugene Al Pann – Despre sistem,credinta,Romania de bindiribli Pânã ce picturile sale sã aibã succes în România, artistul a plecat în America, unde a lucrat ca zidar, desenator de mobilã, antreprenor în imobiliare. Eugen Al Pann picteazã acum sub un concept pe care l-a creat, realismul socialist – capitalist. Ideea s-a conturat în America, acolo unde are mai multe expoziþii.  Primii invitaþi sorbeau deja din cupele de ºampanie, plimbându-se agale printre tablouri ºi inima lui Eugen Al. Pann bãtea cu putere. Era prima lui expoziþie ºi, sub aparenta lui destindere, se ascundea de fapt o temere, o neliniºte grozavã. Cãuta mai ales privirile lor ºi încerca sã ghiceascã adevãrul printre cuvinte ºi felicitãri. „Bravo, Eugen, felicitãri, excelente lucrãrile!”, „Vai, dar sunt chiar minunate picturile. Felicitãri!”, aprecierile curgeau aºa cum se spãrgeau bulele de ºampanie. Evenimentul se desfãºura pe strada Aviatorilor la numãrul 86, în ceea ce devenise prima galerie privatã de artã din Bucureºti. Îi aparþinea tânãrului pictor în blugi, fiul scriitorului Petre Anghel, Eugen Al. Pann. κi luase pseudonimul de la bunicul lui din partea tatãlui, sârb de origine. „Nimeni nu mi-ar fi spus, «Bã, eºti un tâmpit!»” Pânã în aceastã searã, nicio lucrare de-a lui nu fusese agãþatã de pereþii galeriei. Erau expuse lucrãrile unor pictori basarabeni, Eugen avea o pasiune pentru pictura basarabeanã, cu influenþele ei ruseºti. Pânã în seara asta, el fusese mai mult un negustor de artã, deºi acasã picta mult. Dar nu îºi scotea lucrãrile din atelier. Încerca, experimenta, combina culori, aborda teme, dar rezultatul final nu îi dãdea satisfacþie. „Priveam tabloul ºi vedeam clar influenþele altor pictori. Îmi spuneam, chestia asta clar nu e mea, nu îmi aparþine. Mã opream în zidul ãsta. Simþeam cã nu îmi gãsesc drumul”, spune Eugen, la 20 de ani distanþã de acel moment. Apoi s-a gândit cã poate cele 25 de lucrãri, care înfãþiºau cerºetori, pe care îi pictase mergând pe strãzile Bucureºtiului ºi privind, ºi „furând” siluete din revistele „Playboy”, poate acestea erau doar ale lui ºi meritã expuse. Era multã lume în seara aceea, veniserã din curiozitate, spune Eugen, sau poate pentru cã îl cunoºteau nu puteau sã lipseascã. „Mã simþeam inconfortabil. Îmi era teamã cã cei de acolo, din bun-simþ, nu îmi vor spune în faþã «bã, eºti un tâmpit!»” Apoi, tot în seara aceea, mulþi au pus urmãtoarea întrebare: „ªi unde ai fãcut Facultatea de Artã?” Asta l-a iritat, l-a frustrat, pentru cã nu înþelegea relevanþa. Voia sã le rãspundã, „Nicãieri, pentru cã la Facultatea de Artã erau doar cinci locuri ºi vreo 30 de pile când am dat eu. Aºa c-am fãcut Filologia.” În seara aceea îºi imaginase traseul lui ulterior: încã vreo câteva expoziþii, alte felicitãri, zâmbete ºi complezenþe, timpul care trecea, ºi el rãmânând probabil în acelaºi punct. Nu asta îºi dorea de la el vroia sã evolueze. Peste douã luni de la seara vernisajului primei lui expoziþii, Eugen Al. Pann pleca sã-ºi caute drumul artistic în America. Graficã, gravurã, cioburi pictate Sursa: adevarul.ro/cultura/istorie/aventurile-artistice-eugen-al-pann-1_50b9feb87c42d5a663aea333/index.html De asemenea,il mai puteti asculta vorbind despre vise,arta si viata in acest interviu acordat Miscarii Oamenilor Visatori de catre trei aristi plastici de marca: -Eugene Al Pann -Adela Edu -Prof. Dorel Zaica (part 1-) Vis a Vis de Vis – Adela Edu – Eugene… de bindiribli (part 2-) Vis a Vis de Vis – Adela Edu – Eugene… de bindiribli   “I love Ro” “Copilaria lui Base” “Maria Tanase”- acrilic/panza, 120 x 160 cm, 2011 “Chairman Mao giving an example to the people”- oil/canvas, 40 x 80 cm, 2011 Hate – Bazele Prieteniei Romano-Maghiare” ulei/panza, 91 x 91 cm, 2011 Maghiari Conspirand ulei/panza, 40 x 50 cm, 2011 “Marilinn Monroe vs Maria Tanase” Any Politician Mouth Needs a Good Cleaning 70 x 100 cm , 2010 Occupy Wall St. acrilyc on canvas, 70 x 100 cm, 2011 Tricou “Greugean” Super erou romanesc “Sa nu musti mana care te hraneste” acrilic/panza, 35 x 40 cm, 2012 “Graffiti Wall of Fame” – acrilic/panza, 85 x 125 cm, 2012 “Life is Worth Living”, ulei,enamel/panza, 123 x 90 cm 2011!!!! Iproletarian Unite (ulei/panza, 50 x 70 cm). “Prada Romania since 1989″ – “San Obama Fighting the Chinese Dragon” work in progress “North Korean Kid at play”, acrilic/ canvas. In progress sursa: bindiribli.ro
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer