Gunter Grass: puterea nuclearã a Israelului ameninþã pacea mondialã

Cel mai mare scriitor german în viaþã, laureat al Nobelului pentru Literaturã, scrie cã arma nuclearã a Israelului este o ameninþare cel puþin la fel de mare pentru pacea lumii ca ºi proiectul nuclear iranian. Opiniile sale au fost atacate dur de Israel ºi politicienii germani „De ce vorbesc abia astãzi? De ce am aºteptat pânã acum, la vârsta asta ºi cu ultima picãturã de cernealã sã spun: puterea nucleara a Israelului ameninþã pacea mondialã ºi aºa fragilã? Asta trebuie spus, pentru cã dacã o spunem abia mâine, va fi prea târziu”, scrie Gunter Grass în poemul publicat de Suudeutsche Zeitung, de The New York Times ºi de la La Repubblica. Gunter Grass, 84 de ani, criticã faptul cã Germania a acceptat sã construiascã pentru Israel ºase submarine ultraperformante de clasa Delfin, guvernul de la Berlin oferind subvenþii generoase, în contul despãgubirilor pentru Holocaust. Aceste submarine sunt capabile sã transporte rachete înarmate cu focoase nucleare, scrie Der Spiegel. Grass denunþã “ipocrizia” Occidentului ºi adaugã cã trecutul nazist al Germaniei ºi soarta evreilor în timpul Rãzboiului Mondial nu pot justifica tãcerea în faþa pericolului reprezentat astãzi de arsenalul nuclear al Israelului. Poetul mai cere “monitorizarea permanentã a potenþialului nuclear al Israelului ºi al Iranului de cãtre o entitate care sã fie accepatã de guvernele celor douã state”. Tradiþia europeanã de a acuza evreii de crime rituale Ambasada Israelului la Berlin a emis imediat un comunicat intitulat la fel-”Ce trebuie spus”. “Ce trebuie spus este cã este o tradiþie europeanã de a acuza evrei de crime rituale înaintea Paºtelui evreiesc. Înainte se spunea cã folosesc sângele copiilor creºtini pentru a face pasca, acum se spune cã Statul Evreu încearcã sã anihileze Iranul. Ce trebuie spus este cã Israelul este singurul stat din lume al cãrui drept la existenþã este pus la îndoiala. Este adevãrat de la crearea statului ºi pânã astãzi. Vrem sã trãim în pace cu vecinii noºtri din regiune. ªi nu suntem pregãtiþi sã ne asumãm rolul pe care Gunter Grass ni-l propune ca parte a eforturilor poporului german de a se împãca cu trecutul sãu”, se aratã în comunicatul citat de Der Spiegel. Preºedintele creºtin-democrat al comisiei de politicã externa din Budestag, Rupert Polenz, a declarat cã “opera literarã a lui Gunter Grass este mare”, dar el are “dificultãþi când comenteazã teme politice ºi se înºealã deseori”. Deputatul Philipp Missfelder spune cã “poemul este lipsit de gust ºi demonstreazã o lipsã cunoaºterii situaþiei din Orientul Mijlociu”, scrie Der Spiegel. “Grass a tins mereu spre megalomanie, dar de data aceasta a sãrit calul”, scrie Die Welt, amintind cã, în 2011, într-un interviu cu jurnalistul israelian Tom Segev, Grass a spus ca în Al Doilea Rãzboi Mondia, pe frontul de est au fost “lichidaþi” ºase milioane de soldaþi germani, o cifrã controversatã dar aproape identicã cu ce a evreilor morþi în lagãrele de exterminare naziste. În 2001, Grass a oferit o variantã pentru pacea israeliano-palestinianã. “Israelul nu trebuie doar sã elibereze teritoriile ocupate. Aproprierea teritoriului palestinian ºi coloniile israeliene sunt activitãþi criminale. Acest lucru nu numai cã trebuie oprit, dar cursul sãu trebuie inversat. Altfel nu va fi pace”. Un jurnalist de la Die Welt considerã cã în privinþa frontierelor Israelului, Grass are aceeaºi vizuine ca ºi Mahmoud Ahmadinejad. Gunter Grass a acaparat titlurile ziarelor în 2006, când, în cartea sa “Decojind ceapa” a arãtat, pentru prima datã, cã a luptat, la 17 ani, în trupele Waffen-SS. A fost acuzat atunci pentru cã ascuns decenii acest lucru. sursa: cotidianul.ro]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer