Cu toþii am auzit despre profeþiile indianului Sundar Singh cu privire la România. Am mai citit poate ºi despre mesianismul românesc în lucrãri precum “Dacia, þara zeilor” scrisã de Napoleon Sãvescu, sau profeþiile ciobanului Petrache Lupu de la Maglavit, sau ale maicii Veronica de la Mânãstirea Vladimireºti. Cei care au fost la MISA, cunosc câte ceva ºi despre Shambala, acel tãrâm secret al înþelepþilor, despre care vorbeºte ºi Mircea Eliade în nuvela sa fantasticã, “Secretul doctorului Honinberger”. Cel care a popularizat în Europa informaþiile despre Shambala a fost Rene Guenon, cu lucrarea sa despre Regele Lumii din Shambala. Shambala sau Agharta, cum mai este ea numitã, ar putea fi definitã drept acea lume subtilã (extra-fizicã) în care existã fiinþele ce guverneazã conduc ºi inspirã evoluþia Umanitãþii ºi a planetei Pãmânt. În aceastã lume a Shambalei se spune cã existã mari spirite elevate spiritual ce se încarneazã periodic pe Pãmânt pentru a impulsiona prin exemplul lor evoluþia Omenirii. La MISA existã o yantra de comuniune (contact) cu lumea subtilã a Shambalei, asupra cãreia adepþii yoghini mediteazã prin focalizarea neântreruptã a privirii ºi a minþii. Prin meditaþie cu aceastã yantra (simbol), se poate lua contactul cu aceastã lume spiritualã, ºi chiar cu unele fiinþe din acea lume – sau cel puþin aºa se spune.

Ei bine, cu toþii auzisem cã, din purã coincidenþã sau nu, clãdirea Parlamentului României, construitã de Nicolae ceauºescu sub numele de Casa Poporului, ar semãna cu fostul palat al liderului spiritual Dalai Lama, din Potala, Tibet. Iatã însã cã aceste coincidenþe tulburãtoare continuã. Un cititor mi-a trimis pe mail imagini care aratã cã simbolul yantrei Shambalei se regãseºte în planul Catedralei Mântuirii Neamului, amplasatã în spatele Casei Poporului. Douã coincidenþe tibetane pe 2 kilometri pãtraþi… nu e cam prea mult pentru o simplã coincidenþã !? Voi ce credeþi ? ]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer