un articol de Cristian Bostan – ziarul Lumina

Cea de-a V-a ediþie a festivalului pentru pãstrarea ºi promovarea tradiþiilor populare româneºti, intitulat “La obârºii, la izvor”, a avut loc recent la Centrul de culturã din incinta Liceului românesc “Nicolae Bãlcescu” din Gyula, Ungaria, sub egida ºi organizarea Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria ºi cu sprijinul Casei de Culturã a Municipiului Zalãu.

 

Una dintre activitãþile anuale cele mai importante ale Sectorului cultural al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, Festivalul de pãstrare ºi promovare a tradiþiilor populare româneºti, este organizat cu sprijinul diferitelor case sau centre de culturã din judeþe limitrofe din România (Bihor, Bistriþa-Nãsãud, Arad ºi Timiº). La acestea participã anual credincioºi din toate parohiile Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria care se simt legaþi de frumoasele tradiþii populare româneºti ºi pe care ºi ei, la rândul lor, ca ºi generaþiile mai tinere din diferite localitãþi le cultivã cu multã pricepere ºi sârguinþã, informeazã Biroul de presã al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

Sãrbãtoarea a început prin sãvârºirea Sfintei Liturghii la Catedrala episcopalã din Gyula, de cãtre Preasfinþitul Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei, aflat în mijlocul unui sobor format din membrii Permanenþei Consiliului eparhial, la care s-a adãugat pãrintele Silviu Boha, inspectorul pentru catehezã parohialã din Episcopia Sãlajului, care la final a transmis ºi un mesaj din partea Preasfinþitului Petroniu, Episcopul Sãlajului.

Rãspunsurile liturgice au fost date de un grup coral de tineri din Episcopia Sãlajului, iar alãturi de credincioºii catedralei, au participat atât echipa Casei de Culturã din Zalãu, invitatã la programul cultural de dupã-amiazã, cât ºi alþi oaspeþi, din Ungaria sau România, care au umplut lãcaºul de cult.

La ediþia din acest an au contribuit douã ansambluri din Zalãu: Ansamblul artistic “Porolissum” ºi Ansamblul folcloric de copii ºi tineret “Columna”. Pe lângã dansurile prezentate, programul manifestãrii a cuprins ºi cântece populare interpretate de artiºti tineri sau consacraþi. Festivalul a fost susþinut de Fundaþia de stat “Wekerle Sandor”, din cadrul Ministerului Resurselor Umane de la Budapesta, Primãria ºi Consiliul local din Zalãu, Casa de Culturã a Municipiului Zalãu ºi Clubul Lions “Porolissum” Zalãu. Dupã încheierea festivalului, la fel ca ºi în anii trecuþi, toþi participanþii, atât cei veniþi din diferite parohii româneºti din Ungaria, cât ºi oaspeþii lor de seamã din România, s-au întâlnit ºi au continuat bucuria comuniunii frãþeºti, gustând ºi din bucate tradiþionale româneºti.

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer