un articol de pr. Ioan Valentin Istrati – Doxologia.ro Rezoluþia „Promovarea drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale graþie unei înþelegeri profunde a valorilor tradiþionale ale umanitãþii” a fost adoptatã în 27 septembrie 2012 de cãtre Consiliul Naþiunilor Unite pentru Drepturile Omului.
Rezoluþia a fost introdusã de Federaþia Rusã ºi a fost elaboratã de cãtre specialiºtii din peste 60 de þãri. Ea s-a inspirat din poziþia Documentului „Principiile doctrinare ale Bisericii Ortodoxe despre demnitate, libertate ºi drepturile omului” adoptat de Sinodul Bisericii Ruse în 26 iunie 2008. Documentul a fost pregãtit ºi cu colaborarea statelor din Liga Arabã.
La vot s-au observat douã pãrþi opuse. 25 de þãri au votat pentru rezoluþia care susþine înþelegerea ºi respectul valorilor tradiþionale. Niciun stat occidental nu a fost pentru. 15 state au votat împotrivã adicã toate statele occidentale care considerã cã valorile tradiþionale sunt utilizate pentru limitarea drepturilor omului în lume. Rezoluþia demonstreazã cã respectul pentru valorile tradiþionale conduce în mod clar la respectul pentru diversitate ºi la respectarea drepturilor omului. Valorile tradiþiei nu sunt opuse drepturilor omului, ci sunt complementare. Drepturile omului, dimpotrivã, în viziune occidentalã, sunt vãzute ca fiind o sfidare a valorilor tradiþiei ºi o luptã împotriva tradiþiei înseºi, vãzutã cã învechitã de cãtre societatea secularizatã occidentalã. Existã un clivaj ideologic imens între Occident ºi practic tot restul lumii. O minoritate dezvoltatã pretinde sã impunã noþiuni inovatoare care distrug tradiþia ºi înlãturã religia din contextul social. În schimb oferã un individualism atroce bazat pe consumism ºi economie, dislocarea familiei ºi excluderea religiilor care sunt considerate alienante. Aceastã viziune dezrãdãcinatã de tradiþie ºi de istorie este impusã cu forþa armelor sau cu puterea economicã, ca fiind o normã universalã. Occidentul urmãreºte eradicarea oricãrei valori tradiþionale în favoarea unei societãþi laice, decentrate, inclusive ºi lipsite de fiundament moral. Orice referire la religie, tradiþie, neam, sunt ameninþãri la adresa globalizãrii de tip occidental. Rezoluþia a fost adoptatã cu 25 de voturi pentru: Angola, Arabia Sauditã, Bangladesh, Burkina Faso, Camerun, China, Congo, Cuba, Djibouti, Écuator, Federaþia Rusã, India, Indonezia, Iordania, Kirghizistan, Kuweit, Libia, Malaisia, Maldive, Mauritania, Filipine, Qatar, Senegal, Thailanda, Uganda. Au votat contra 15 state:  Austria, Belgia, Botswana, Costa Rica, Spania, Statele Unite, Ungaria, Itali, Mauritius, Mexic, Norvegia, Polonia, Cehia, România ºi Elveþia. S-au abþinut: Benin, Chile, Guatemala, Nigeria, Peru, Moldova ºi Uruguay. România este cert o þarã occidentalã ca afiliere politicã, civilizaþie materialã ºi realitate geo-strategicã. În acelaºi timp, poporul roman este unul profund religios mai mult de 95% dintre români crezând în Dumnezeu ºi practicând valorile fundamentale ale tradiþiei umane ºi creºtine: familie, ºcoalã, neam, Bisericã. Cu toate acestea, reprezentanþii acestor 20 de milioane de oameni credincioºi în Dumnezeu ºi în valorile tradiþiei, calcã în picioare voinþa tuturor ºi voteazã împotriva tradiþiei umane, a valorilor istorice ale umanitãþii, împotriva familiei, neamului, ºcolii, religiei, vãzute ca valori nocive de cãtre politicienii spãlaþi pe creier la Bruxelles. Apartenenþa la valorile civilizaþiei occidentale nu înseamnã niciodatã anularea valorilor tradiþionale, ci pãstrarea lor într-o culturã a diversitãþii ºi armoniei, în care religia ºi educaþia sunt pilonii fundamentali ai societãþii. Ceea ce au fãcut reprezentanþii României la ONU a fost o trãdare a intereselor românilor care i-au votat.
]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer