Nici de aceastã datã, fostul turnãtor, dar ºi devalizator al conturilor Securitãþii, împreunã cu alþi colegi de breaslã, nu a reuºit sã scape de eticheta ieftinã de simplu turnãtor la fosta Securitate. Dupã lungi lupte, ameninþãri, atacuri prin magherniþa sa antenistã, instanþa supremã de judecatã nu a fost ºantajatã nici de aceastã datã sã dea aviz negativ la colaborarea lui Felix-Mircea cu Securitatea, acolo unde acesta îºi turna ºi propria familie, dupã cum însuºi recunoºtea, „sã mãnånce ºi el o påine“. Mai degrabã o baghetã franþuzeascã, dupã averea pe care a fãcut-o din aceastã relaþie reciproc avantajoasã. Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie (ÎCCJ) a respins, joi, ca inadmisibilã contestaþia în anulare formulatã de senatorul PC Dan Voiculescu împotriva deciziei prin care s-a stabilit definitiv cã a colaborat cu fosta Securitate, hotãrårea fiind definitivã. În sala de judecatã de la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, avocata lui Dan Voiculescu a invocat o serie de motive pentru care decizia anterioarã a instanþei supreme ar trebui modificatã, fãcånd referire la mai multe erori materiale, precum ºi la faptul cã instanþa nu ar fi þinut cont de o serie de probe.CNSAS a demontat expunerile felixiene Pe de altã parte, reprezentantul CNSAS a susþinut cã motivele invocate de Dan Voiculescu nu pot modifica decizia irevocabilã datã în luna martie ºi a cerut respingerea contestaþiei. Fostul lider al PC Dan Voiculescu a fãcut contestaþie în anulare împotriva deciziei Secþiei Contencios Administrativ ºi Fiscal a ÎCCJ din 10 martie, care a stabilit cã senatorul a colaborat cu Securitatea. Dan Voiculescu a furnizat informaþii cãtre structurile poliþiei politice comuniste, aratã judecãtorii Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie (ÎCCJ), în motivarea deciziei definitive din 10 martie 2011. Colaborarea lui Dan Voiculescu cu Securitatea este înscrisã, potrivit motivãrii, chiar în fiºa personalã a acestuia de la Ministerul de Interne – Direcþia a III-a. Potrivit fiºei personale, Voiculescu a fost recrutat ca informator de cãtre fostul serviciu 7-Comercianþi ºi în timpul colaborãrii a purtat numele conspirativ „Felix“. Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a decis pe 10 martie, irevocabil, cã Dan Voiculescu a fãcut poliþie politicã. Instanþa supremã a respins recursul senatorului împotriva hotãrårii din februarie 2010 a Curþii de Apel Bucureºti prin care a fost menþinut verdictul dat de CNSAS în 2006 în acest sens. Mai mult, nici mãcar faptul cã dosarul sãu a nimerit la Completul VII de la Înalta Curte, cel mai binevoitor ºi îngãduitor complet al instanþei supreme în raport cu turnãtorii ºi ofiþerii fostei Securitãþi, nu l-a ajutat prea mult. Rãmåne de vãzut dacã turnãtorul Felix-Mircea va internaþionaliza problema ºi se va supune unei posibile umilinþe de plan mondial la CEDO, acolo unde riscã sã rãmånã ºtanþat cu aceeaºi marcã înregistratã de „ºobolan“. Nicolae Bucur

]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer