Japca pe vilele de lux din Primãverii obþinute prin încãlcarea flagrantã a legii Petre Roman în zilele “revoluþiei”, ºi-a dat sieºi un viloi de 366 de metri pãtraþi, ulterior cãsoiul a trecut de la ICRAL în administrarea RA-APPS. Acum aceastã locuinþã este piatra de gât atârnata fostei sale soþii, Mioara Roman, care se judecã de ani de zile cu RAPPS, deoarece nu a avut chef sã-ºi plãteascã chiria. Iniþial, prin anii ‘90 costul chiriei viloaiei era de nivelul unui cartuº de þigãri. Mioara Roman, obiºnuitã cu traiul de lux doar în cartierul Primãverii a refuzat sã vireze în contul RAPPS, banii de chirie plus penalitãþile, ulterior conflictul ajungând în instanþã. Exact în aceeaºi situaþie este ºi Mihai Bujor Sion, care a trecut-o titularã de contract pe nevastã-sa ca ºi Petre Roman, deoarece deþineau ºi unul ºi altul apartamante ultracentale. Pentru a-ºi mai trage ºi câte o vilã le-au pus pe neveste pe contracte. Neveste care acum trag în instanþã greul, dupã ce au fost pãrãsite de armãsarii lor ovreiaºi, alde Sion ºi Nuelander, mari crai fanaþi, pentru cã au ajuns grase ºi bãtrâne. Petre Roman era obiºnuit cu luxul, din vremurile de demult ale tãticului sau de la NKVD, venit cu tancul în plimbare peste România ºi cartierul Primãverii era pentru el un must have, doar aici putea sã se joace cu cercul cu Vladimir Tismãneanu, tot odraslã a unor criminali bolºevici ca ºi nepoþelul lui Gisela Vass, bunicuþa cea sângeroasã tot de la NKVD a lui Bogdan Olteanu, cu vilã tot pe Primãverii. Vila ºutitã desigur de la niºte burghezi “duºmani ai poporului” aruncaþi în Bãrãgan sau la Canal, unde a sfârºit o parte din elita româneascã lichidatã de tãticii criminali bolºevici ai lui Roman-Neulander, Tismãneanu-Tismineþki etc Epopeea viloaielor din Primãverii ale ºmecherilor lui Iliescu Viloiul odraslei adoptive lui Iliescu, Bujor Sion fusese repartizat în 1966 lui Vasile Patilineþ, pe vremea când era adjunctul ºefului Direcþiei organizatorice a CC a PMR ºi deputat în MAN din partea judeþului Satu-Mare. Dupã misteriosul deces al chiriaºului Patilineþ (a murit în 1986, într-un accident de maºinã, în timp ce se afla în misiune diplomaticã în Turcia), vila sa a rãmas liberã. Dupã o vreme s-a mutat aici Ion Dincã zis “Teleagã” membru în CC al PCR din 1972, foarte apropiat de Elena Ceauºescu. Politrucul fusese secretar al Consiliului Politic Suprem al Armatei, prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R. și primar general al municipiului București iar în ultimul guvern al României comuniste, condus de Constantin Dãscãlescu, a îndeplinit funcția de prim-vice-premier. Cum vila avea încã un nivel, alãturi de Dinca s-a mai mutat un colocatar, idiotul securist de Tudor Postelnicu. Dupã uciderea lui Ceauºescu de cãtre fiul sãu adoptiv, Ion Ilici Iliescu, Dinca a fost arestat, ca ºi Postelnicu, iar în viloi s-a mutat alunecosul Virgil Mãgureanu, cel mai apropiat conspirator al lui Ion Iliescu, numit ºef peste SRI, feuda KGB ani de-a rândul. Vecinul lui Mãgureanu a devenit cel mai apropiat personaj din preajma lui Ion Iliescu, respectiv Mihai Bujor Sion, casa fiind pusã pe numele soþiei sale, actriþa Ioana Pavelescu. Sion a beneficiat de o mânãrie pusã la punct de Petre Roman care a încãlcat atunci legile în vigoare privind distribuirea locuinþelor construite din fondul locativ de stat care prevedeau ca o persoanã care deþine o locuinþã sa nu mai beneficieze de o alta. Pentru a se asigura de deþinerea viloiului dobândit pe sub mâna în decembrie 1989, Petre Roman, în calitate de prim-ministru a modificat cu de la sine putere o hotãrâre guvernamentalã care fusese deja dezbãtuta în plenul Guvernului României. Prin modificãrile fãcute la Hotãrârea privind aplicarea Decretului-lege nr. 30/1990 în legãturã cu trecerea patrimoniului fostului partid comunist în proprietatea statului acesta a sustras la închirierea cu plata în valutã a numai puþin de cinci imobile, în realitate vile de lux, care au fost luate cu japca ºi distribuite unor acoliþi ai acestuia iar pe cea mai cocheta dintre ele, cea din stradã Gogol nr. 2, a pus mâna chiar el. Lui Bujor Sion, protejatul lui Ion Iliescu, odrasla de nomenclaturiºti, i-a revenit o vilã chiar mai mare decât vila pe care ºi-a tras-o Petre Roman. Despre Mihai Bujor Sion, foºtii sãi apropiaþi au acum vorbe grele. Sergehi Mizil îl descrie astfel pe Bujor Sion într-o postare de pe blogul sau: “El este tatãl vitreg al Mariei Marinescu, prin cãsãtoria cu actriþa Ioana Pavelescu. Ultima datã am vorbit cu el înainte de revoluþie. Nu discut cu el pentru cã este o leprã ordinarã, care a profitat la maximum în timpul regimului comunist. Pãrinþii lui la un moment dat chiar au condus propaganda comunismului iar el, dupã revoluþie, s-a transformat într-un aºa zis dizident ºi un critic al regimului ºi al lui Nicu Ceauºescu (care l-a ajutat enorm de mult). Acelaºi comportament de leprã ca ºi Tismãneanu.” Sion, a fost adoptat de Iliescu dupã decesul tatãlui sãu, coleg de reþea de agentura sovieticã cu nevastã-sa, Nina Iliescu ºi consângean. Tatãl lui Sion a fost un zbir nenorocit al cenzurii comuniste, fost ºef al Secþiei Presa ºi Edituri a CC, apoi fost ºef al TVR pânã în 1971, numit ulterior ambasador în Olanda. A crãpat împreunã cu nevastã-sa într-un accident de avion iar Iliescu l-a adoptat apoi pe fie-sau, Bujor Sion, cãruia i-a devenit tutore ºi mentor. Iliescu l-a luat dupã sine la Cotroceni pe fiul sãu adoptiv, pe post de director de cabinet, iar apoi în biroul acestuia de la Cotroceni a încercat sã se mute cealaltã protejatã a lui Iliescu, Corina Creþu. Bujor Sion l-a adus în cârcã pe Ion Iliescu la Televiziune, în decembrie 1989. Relatãrile martorilor despre deplasarea lui Iliescu la TVR sunt hilare de-a dreptul. Martorul Florin Filipoiu, fost fraier de la baricadã de la Inter povesteºte: “m-am strecurat în studioul 4 când intrã o persoanã adusã de jos, de la filtru. În studio era un spectacol care, dacã ar fi fost filmat, ar fi fost de-a dreptul dezastruos: o mânã de oameni care se înjurau ºi se împingeau cu umãrul, care sã fie în cadru. Am citit cerinþele oamenilor de la Baricadã, apoi lumea a izbucnit în urale. Ieºind pe hol, m-am reîntâlnit cu Sergiu Nicolaescu. Mi-a spus: „Rãmâi sã facem ordine”. ªi am rãmas. Atunci a apãrut Iliescu. Iliescu era adus pe braþe de doi bãieþi „cu ochi albaºtri”, cu dungã de la ºapcã ghicindu-li-se pe frunte ºi cu mersul ãla specific, ca de instrucþie. Foarte interesant, purtat de aceºti doi indivizi „de subþiori”, Iliescu nici nu atingea pãmântul. Sergiu Nicolaescu a izbucnit spre Iliescu: „În sfârºit, aþi venit!”. Imediat ce a intrat Iliescu în studioul 5, a venit un bãtrânel cu o geacã de fâº, albastrã, ºi cu o sacoºã de un leu în mânã. A intrat la WC ºi s-a schimbat în general… (Nicolae Militaru). A ieºit din WC când a ieºit ºi Iliescu din studioul 5. Au vorbit amândoi cu Nicolaescu ºi l-am auzit pe Iliescu spunând: „Trebuie sã mergem ºi la Ambasada Sovieticã”. Imediat dupã vizita la Ambasada Sovieticã ºi preluarea puterii, prima decizie a lui Iliescu ºi Petre Roman a fost legatã de atribuirea cãsoaielor din Primãverii în care au dus viaþa de huzur cu care erau dintotdeana obiºnuiþi de altfel. Toþi acoliþii lor au dus-o ca în paradis. Blestemul vilelor mãtrãºite de Petre Roman a ajuns însã sã loveascã în bãtrânele foste neveste ale beizadelelor comuniste. Ca ºi fosta nevastã a lui Roman ºi fosta nevastã a lui Bujor Sion – bolnavã ºi pãrãsitã se dã de ceasul morþii deoarece va avea de platã 12 miliarde iar vila este tãiatã de la orice utilitãþi. În ce-l priveºte pe Bujor Sion, ajuns tot via Iliescu ba ambasador ba însãrcinat cu afaceri, nici la bascã nu-l doare. ªi-a tras amantã tânãrã ºi huzureºte prin strãinãtate, pe banii românilor cei imbecili desigur (“stupid people” vorba consângeanului Saul Brukner), doar n-o sã-i plãteascã Tel Avivul sau Moscova sejururile prin întreaga lume. George Roncea – Curentul]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer