Am dovada supremã cã algoritmul programului de socializare facebook este scris, având inclusã o linie de comandã secretã, prin care þi se oferã adãugarea facilã de prieteni cu precãdere din alte rase/zone geografice îndepãrtate.

Sã vã explic cum m-am prins. Uneori, atunci când vreau sã deschid mai mare poza de profil a cuiva (deh, am chiorât la bãtrâneþe, nu mai am privirea aia agerã cu care sãgetam din înãlþimi MIRC-ul, pe vremuri) deci când dau click pe poza de profil, în dreapta îmi apar niºte oferte de prietenii. Ei bine, am observat cã unele personaje se repetã cu obstinaþie. În general e vorba de persoane strãine, din alte colþuri ale lumii, cu care am cel puþin un prieten comun. ªi cum am câþiva iranieni ºi palestinieni prieteni în listã, mã trezesc cu tentaþia împrietenirii cu un singur click, cu un prieten din facebook-ul respectivului iranian/palestinian.

Aºa m-am prins cã facebookul a primit misiunea de instrument – din partea liderilor oculþi ai Noii Ordini Mondiale, de a accelera (dacã se poate) mixajul inter-rasial ºi cultural – care sã ducã la aneantizarea identitãþilor rasial-culturale, ºi implicit, individuale.

Astfel, dacã deschid imaginea de profil a unui prieten din listã (mai ales femeie !), Sistemul înþelege cã am accesat la nivel mintal fiºierul Prieteni – categorie generalã – cãutare femei, deci sunt deschis (sugestibil) la acest nivel –  sunt deci subiect apt pentru influenþã ºi manipulare. Aºa cã îmi bagã în dreapta imaginii câteva propuneri de persoane cãrora sã le dau add, pe simplul motiv cã existã în faþa mea ºi avem mãcar un prieten comun. ªi face asta deºi nu i-am cerut-o. ªi o face cu un scop. Cãci una dintre acele persoane este invariabil de sex opus, mai tânãrã, de altã religie ºi eventual rasã.

 

Acu, sã ne înþelegem…

 

90% din oamenii care au cont de fb recunosc cã folosesc aceastã reþea de socializare preponderent în scopul contactãrii de persoane de gen opus, din raþiuni de flirt/relaþie/sex.

Restul de 10% nu recunosc.

În aceste condiþii, bãieþii deºtepþi de la facebook s-au gânditi cã pot influenþa deciziile de alegere ale partenerilor, prin tot felul de manevre subtile, precum cea descrisã mai sus.

Scopul ascuns al programului este de a mãri ºansele ca tu sã alegi un partener de flirt/relaþie/sex cât mai diferit cultural, rasial ºi religios. Altfel, de ce mi-ar tot propune-o facebook-ul, cu atâta insistenþã pentru a o adãuga în lista de prieteni pe sfiaosa Shadya  Wadi, musulmancã din îndepãrtatul Kuala Lumpur, Malaezia ?! Este exact cât trebuie de tânãrã ºi de frumoasã (conform canoanelor malaeziene) pentru a mã atrage (dacã aº fi suficient de tânãr de disperat ºi singur – pe întreaga planetã).

FB interrace

Observaþi cã nu apare întâmplãtor, ºi mereu prima la profilul acestui tip (care nu, nu e prietenul comun cu respectiva). Numele celor de sub ea se schimbã, doar ea rãmâne constantã.

FB interrace-1

ªi îmi apare la aproape toate pozele de profil ale femeilor din lista mea de prieteni.

FB interrace-2

FB interrace-3

Aºa se face cã Shayda mã invitã zâmbitoare sã îi dau add, de pe mai toate pozele de profil ale prietenilor din lista mea. Într-o zi am sã-mi pierd controlul ºi nu mã voi mai opune tentaþiei irezistibile de a-i da add Shaydei. Aºa cã dacã auziþi peste vre-un an sau doi cã mi-am pãrãsit copil, nevastã ºi am fugit cu una din Kuala Lumpur, sã ºtiþi cã nu eu, ci facebook-ul e de vinã pentru asta. Eu sunt doar o biatã victimã, ca voi toþi de altfel. Victimele propriilor dorinþe ºi pasiuni, manipulate de cei ce doresc sã ne distrugã identitatea.

FB interrace-4]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer