Sistemul eCall trebuie sã fie instalat ºi pe deplin funcþional, pânã în 2015, în toatã Uniunea Europeanã, dar ºi în Croaþia, Islanda, Norvegia ºi Elveþia. Acesta este un dispozitiv de alertare a numãrului european de urgenþã 112, amplasat în autovehicul, costând aproximativ o sutã de euro.

Sistemul eCall trebuie sã fie instalat ºi pe deplin funcþional, pânã în 2015 / FOTO: Grup RC
Comisia Europeanã (CE) a adoptat joi prima mãsurã vizând sã garanteze cã, pânã în 2015, automobilul fiecãrui cetãþean UE sã poatã apela serviciile de urgenþã în locul ºoferului în cazul în care este victima unui accident grav. Toate statele membre UE sunt obligate sã se asigure cã operatorii de telefonie mobilã trateazã apelurile transmise de dispozitivele eCall aºa cum trateazã ºi celelalte apeluri la numãrul 112, adicã acordându-le prioritate ºi netaxându-le, informeazã Mediafax. În caz de accident grav, acest sistem formeazã automat numãrul european unic de urgenþã 112 ºi comunicã serviciilor de urgenþã locul în care se aflã vehiculul. O recomandare a Comisiei, adoptatã la 8 septembrie 2010, solicita statelor membre sã se asigure cã operatorii reþelelor de telefonie mobilã îºi modernizeazã infrastructura astfel încât apelurile de tip eCall sã fie transmise în mod eficient serviciilor de urgenþã. Obiectivul Comisiei este ca, pânã în 2015, serviciul eCall sã fie instalat ºi pe deplin funcþional în toatã Uniunea Europeanã, dar ºi în Croaþia, Islanda, Norvegia ºi Elveþia. Recomandarea îndeamnã toate statele membre sã se asigure cã operatorii de telefonie mobilã trateazã apelurile transmise de dispozitivele eCall aºa cum trateazã ºi celelalte apeluri la numãrul 112 – adicã acordându-le prioritate ºi netaxându-le. De asemenea, recomandarea le solicitã statelor membre sã se asigure cã operatorii de telefonie mobilã instituie sisteme de identificare a apelurilor de tip eCall, astfel încât acestea sã poatã fi direcþionate cãtre un centru de preluare a apelurilor de urgenþã echipat corespunzãtor. Recomandarea va fi urmatã de adoptarea de cãtre Comisie a specificaþiilor privind modernizarea centrelor de preluare a apelurilor de urgenþã (în temeiul Directivei 2010/40/CE privind sistemele de transport inteligente) ºi a unei propuneri de regulament în care sã se stipuleze cã, pentru a obþine aprobarea de tip la nivelul UE, toate noile modele de automobile ºi de vehicule uºoare trebuie sã fie echipate, începând din 2015, cu dispozitive eCall care îndeplinesc specificaþiile tehnice prevãzute. Cum funcþioneazã sistemul eCall Sistemul eCall se declanºeazã automat dupã ce senzorii din vehicul detecteazã un accident grav. Odatã declanºat, sistemul eCall formeazã numãrul european de urgenþã 112, stabileºte o legãturã telefonicã cu centrul corespunzãtor de preluare a apelurilor de urgenþã ºi transmite serviciilor de salvare detalii despre accident, inclusiv ora la care acesta a avut loc, poziþia exactã a vehiculului accidentat ºi direcþia deplasãrii (informaþie esenþialã în cazul în care accidentul s-a produs pe autostradã sau într-un tunel). Un apel de tip eCall poate fi declanºat ºi manual, prin simpla apãsare a unui buton din interiorul maºinii, de exemplu de cãtre un martor la un accident grav. “Se estimeazã cã instalarea sistemului eCall în fiecare automobil nou costã mai puþin de o sutã de euro. Pentru a nu suscita preocupãri legate de protecþia vieþii private, trebuie menþionat cã sistemul eCall nu permite urmãrirea vehiculelor, deoarece rãmâne inactiv ºi nu transmite semnale pânã în momentul în care este activat de producerea un accident“, afirmã CE. În prezent, dintre toate automobilele din UE, numai 0,7% sunt echipate cu sisteme automate de apel de urgenþã, creºterile înregistrate în numãr fiind nesemnificative. Aceste sisteme brevetate nu permit interoperabilitatea sau continuitatea la nivelul întregii UE. Ce dotãri obligatorii are de fãcut un ºofer în acest moment Anvelopele de iarnã. Senatul a adoptat, în aprilie, Ordonanþa de Urgenþã prin care se impune obligativitatea echipãrii autoturismelor cu anvelope de iarnã în sezonul rece, sub pedeapsa reþinerii talonului auto ºi a unei amenzi de pânã la 4.000 lei. Ordonanþa adoptatã de Senat prevede obligativitatea echipãrii autovehiculelor cu anvelope de iarnã, începând cu 1 noiembrie al fiecãrui an, pânã la data de 1 martie. Capitolul “cheltuielile unui ºofer”, mai cuprinde ºi taxa auto, modificatã în acest, cât ºi plata rovinietei. Potrivit legii, rovinieta se achitã ºi pentru drumurile naþionale care trec prin localitãþi, cu excepþia municipiilor ºi a reºedinþelor de judeþ.
Sursa: realitatea.net]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer