12parlament-catuseCa orice iniþiativã sosind din partea politicienilor noºtri, adoptarea noilor coduri juridice a început sã producã beneficii. Într-un loc oarecare din România numit Zlãtunoaia, o femeie a fost ucisã de un proaspãt eliberat din dictatura bãsistã a penitenciarului. Motivul a fost unul demn de o guvernare social-democratã, care se gândeºte la binele oamenilor sãraci: telefonul mobil ºi cizmele din picioare. Pentru o anumitã categorie de cititori, precizãm cã femeia nu poseda smartphone ºi nici mãcar cizme fashion. Cãutase un loc de muncã, avea o sacoºã cu ceapã în mânã ºi trei copii minori de crescut acasã. Toate datele astea ne aratã cã, fãrã doar ºi poate, i-a votat pe actualii aflaþi la cârmã , fãgãduindu-i aceºtia zile mai bune pentru copiii ei. Aleºii nu ºi-au uitat promisiunile, iar prima lor grijã a fost pentru oamenii nãpãstuiþi din puºcãrii, printre care se pot gãsi adevãraþi martiri ai social-democraþiei cu depozite offshore. E adevãrat cã nu ai cum sã iei în calcul toate posibilitãþile ºi în orice acþiune e posibil sã aparã victime colaterale. Femeia amãrâtã ºi cu trei copii nu era decât un numãr pe o listã în evidenþa populaþiei, unul de care ne puteam lipsi; oricum, cu puþinã iniþiativã politicã localã, dreptul la vot îi poate fi asigurat ºi ulterior evenimentului. Dacã aº avea eu Puterea i-aº aduce pe cei trei micuþi în Parlament, cu Prim-Ministrul în vizitã, ºi le-aº cere înþelepþilor sã le explice ei de ce mama lor trebuia sã moarã, în compensarea respectãrii dreptului la libertate al unui infractor. Le-aº propune politicienilor sã nu-ºi mai mascheze, cu astfel de consecinþe, adevãratele intenþii, oricum corpul social românesc e inert ºi nu reacþioneazã decât la josbãsisme; sã-ºi ajute fãrã ocoliºuri confraþii care-ºi fac siestele (nu multe, în raport cu jafurile comise) pentru o perioadã (nu lungã) în spaþii închise pe dinafarã. Aºa ar fi corect, cinstit, fãrã victime colaterale pe liste.

Când eliberezi uncriminal nu faci altceva decât sã condamni un nevinovat sau mai mulþi la moarte. Deºi întreprinderea ta nu are încadrare în Codul Penal, mãcar într-un cod al onoarei ºi al responsabilitãþii ar trebui sã fie menþionatã. Chiar dacã nu te impresioneazã ºi te pricepi sã le explici orfanilor, clar ºi argumentat, cã mama lor s-a sacrificat pentru ca dl Adrian Nãstase, de exemplu, sã se bucure de roadele muncii sale pentru þarã mai devreme decât, cu zgârcenie, i se recomandase. Sunt sigur cã tu, omule politic român, ºtii sã faci asta fãrã sã þi se clinteascã un muºchi pe dinafarã sau vreun proces – juridic sau nu – de conºtiinþã, pe dinãuntru.
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer