Edward Leedskalnin (1886 – 1951), un funcþionar modest, imigrant leton, 4 clase, înalt de 1,55 m ºi cântãrind doar 40 de kilograme, bolnav de tuberculozã, afirma cândva „Am descoperit secretele piramidelor. Am descoperit cum egiptenii ºi constructorii antici din Peru, din Yucatan ºi din Asia, cu unelte simple, au ridicat piatre cântãrind tone” … iar castelul sãu (pe care l-a construit singur din rocã coraliferã în blocuri de pânã la 30 de tone) este o dovadã incontestabilã.

Edward Leedskalnin
Edward Leedskalnin
Pãrãsit de logodnicã (Agnès Skuvst) pentru cã era prea sãrac ºi prea bãtrân, a ajuns în Statele Unite la 34 de ani, în 1920. Eºecul sentimental a devenit o obsesie ce l-a fãcut sã fie retras ºi sã se dedice în totalitate muncii. Boala l-a determinat sã se instaleze în Florida, în Florida City, unde timp de 16 de ani ºi-a ridicat capodopera (1920 – 1936). Cu unelte simple, confecþionate de el, mai ales din piese auto recuperate, a ridicat ºi prelucrat singur blocurile uriaºe de piatrã lucrând mai ales noaptea, la lumina unei lanterne. Piesele terminate au fost plasate cu o uimitoare precizie, fãrã nici un instrument. Cantitatea de rocã folositã s-a estimat la 1.000 de tone, la care se adaugã 100 de tone din care a fãcut mobilierul ºi alte obiecte. Un alt moment important (1936) este mutarea întregului complex din Florida City în Homestead, la o distanþã de 16 km, din cauza construirii unei fabrici în apropierea proprietãþii sale, ºi care, a pretins Leedskalnin, i-ar fi ameninþat intimitatea. 
Edward Leedskalnin - Castelul de Coral
Totuºi, dupã unii cercetãtori, el a luat aceastã decizie din cu totul alte motive, ºi anume cã a doua locaþie i-ar fi permis sã profite mai mult de forþa teluricã a acelei zone ! ªi-a deplasat singur imensele blocuri ºi le-a poziþionat cu mare precizie, astfel încât toate reperele sã-ºi reia aceeaºi poziþie în complex. Blocurile nu au fost cimentate, ci s-au îmbinat perfect. Numeroºi martori au vãzut un camion împrumutat cãrând bolovani, dar nimeni nu a remarcat încãrcarea sau descãrcarea lor. Leedskalnin a lucrat numai la adãpostul întunericului nopþii. Dificila operaþiune de mutare a celor peste 1.000 de tone, bucatã cu bucatã, ºi reasamblarea lor a durat mai puþin de o lunã ! Poarta oscilantã este atât de bine echilibratã încât este suficient un deget pentru a o face sã pivoteze în jurul axului. Zidurile, construite în 1940, sunt înalte de 3 m. Turnul, singura structurã închisã a complexului, în care Leedskalnin nu permitea accesul. În dormitor a construit douã paturi pentru copii, un leagãn, o masã cu forma statului Florida ce include o chiuvetã având conturul lacului Okeechobee, un scaun ca de avion agãþat de tavan.    
Turnul
Turnul
 
Turnul
Turnul
 
Interiorul turnului
Interiorul turnului
  Nu existã instalaþii – nici þevi, nici cabluri. De altfel, Leedskalnin ducea o viaþã foarte austerã, se hrãnea cu sardele, biscuiþi, ouã ºi lapte. Fructele ºi legumele ºi le cultiva într-o micã grãdinã. În incintã, un spaþiu bine definit poartã denumirea de „sanctuar” ºi cuprinde obiective precum: – obeliscul de 30 tone, înalt de 12m – cadranul solar – un telescopul de 30 tone ºi înalt de 7m – grãdina de coral – lucrãri cu teme astronomice – scaune, mese de joc    
Edward Leedskalnin - Castelul de Coral
 
Obeliscul
Obeliscul
 
Obeliscul
Obeliscul
 
Cadranul solar
Cadranul solar
Dupã moartea sa, castelul a rãmas în exploatare turisticã, deºi ºi-a schimbat în câteva rânduri proprietarul. Anual 65.000 de vizitatori rãmân uimiþi în faþa uriaºelor blocuri de piatrã domesticite de voinicul Leedskalnin. Toþi se întreabã cum a lucrat, care au fost tehnicile folosite, care a fost descoperirea sa …
Telescopul
Telescopul
 
Edward Leedskalnin - Castelul de Coral
 
Edward Leedskalnin - Castelul de Coral
  Deºi, poate, mai important este sã ºtim de unde provin cunoºtinþele ºi cum au ajuns la el. Din Letonia ? Le-a descoperit singur ? Avea 4 clase … I le-a transmis cineva ? Le-a dobândit prin revelaþie ? Cert este cã unii vecini povestesc cã Leedskalnin rostea incantaþii cu palmele aºezate pe suprafaþa pietrelor ºi cã l-au vãzut ridicând-le în aer. ªi cã acestea se deplasau singure … A lãsat cîteva caiete cu însemnãri, formule ºi scheme legate de fenomenul magnetismului ºi al electricitãþii, de punctele ºi reþelele nodale planetare, energia teluricã, forþa antigravitaþionalã. Se pare cã ºi-a ridicat castelul chiar pe unul din vortexurile energetice care-i pemitea lui Leedskalnin sã mute imense blocuri de piatrã. Nu existã informaþii privind cercetãri sau realizãri similare. Secretul piramidelor rãmâne în continuare un mare secret, iar specialiºtii în istorie ºi arheologie ne explicã în continuare cum cãrau egiptenii imenºi bolovani cu sãnii din lemn pe nisipul dogoritor … Sursa: Energobiologie.ro]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer