Sistemul politic actual pare cã îºi trãieºte ultimele clipe de agonie. Dupã ce ani de zile au reuºit sã pãcãleascã electoratul din România cu iluzia de pluripartitism ºi programele lor importate ºi implementate cu de-a sila “dupã modele de succes din UE”, iatã “greii” scenei politice au ajuns în sfârºit la momentul adevãrului. Românii s-au convins cã pentru actuala clasã politicã nu conteazã ideologia sau partidul din care fac parte, ei fiind de fapt o mare gaºcã fericitã care furã prin rotaþie. ªi cum sã mai alegi între douã sau trei grupãri care se declarã adversari politici, când ei fac alianþe ºi migreazã peste noapte de la un partid la altul de nu mai ºtii care ºi cine e în aceastã ciorbã politicã… ªi ce programe noi de guvernare mai pot ei prezenta electoratului avand în spate aceiaºi oameni care de 22 de ani nu au facut nimic? “Þara aceasta piere din lipsã de oameni, nu din lipsã de programe. Pentru cã indiferent de programele stufoase pe care le-au fluturat în campanie, odatã instalaþi la putere, ai noºtri politicieni mânaþi de interese personale au fãcut cu toþii acelaºi lucru, adicã sã-ºi recupereze investiþia din campanie ºi sã scoatã ºi un profit frumuºel.  De aceea, noi considerãm cã nu de programe noi are România nevoie, ci mai mult ca oricând, de oameni cinstiþi ºi competenþi care sã le aplice. Am dorit aºadar sã creãm un loc curat în care oamenii curaþi sã se poatã întâlni pentru a construi proiecte comune ºi sã se poatã exprima liber pentru ca opiniile lor puse laolaltã sã formeze o VOCE în viaþa publicã româneascã. Aceasta este platforma Nationalistii.ro

Platforma “Naþionaliºtii.ro” este un loc de întâlnire al celor care susþin ideea de unitate a naþionaliºtilor români. Ea nu este o organizaþie sau partid politic propriu zis ºi susþinerea ei nu obligã în nici un fel persoanele afiliate. Puteþi susþine proiectul prin crearea unui cont în secþiunea ALÃTURÃ-TE ºi contribuind cu articole ºi editorial, grupurile ºi organizaþiile primind ºi un link cãtre site-ul propriu. Aºadar, uºa este deschisã pentru toþi naþionaliºtii creºtini care vor sã contribuie la construirea unei bune imagini a naþionalismului în România, fie ei reprezentanþi ai unor organizaþii sau simple persoane particulare.

 ]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer