Recent, Inchiziția misanã m-a ars pe rug din nou pe siteurile proprii, opunându-mi o tonã de mãrturii, argumente și relatãri menite sã contrazicã „erezia” proferatã pe blogul meu ºi, în general, pe mine ca persoanã. Am primit pe email mãrturiile colegilor din ashramuri, (pe mulþi îi cunosc personal) prin intermediul lui Cristi Neacºu, pe care promit cã le voi publica integral, dacã mi se va da permisiunea expresã din partea lui Cristi. În aceste mesaje, oamenii îºi exprimã indignarea faþã de scrisoriada publicatã de mine, mulþi dintre ei atribuindu-mi-o personal. Între timp, ashramiºtii simpatizanþi ai blogului meu – ALÞII DECÂT SEMNATARII INIÞIALI ai scrisorilor publicate, m-au contactat sã îmi confirme cã: DA; scrisorile respective spun adevãrul, ºi sã nu cedez în faþa minciunilor oficiale; cã DA, câte ceva s-a schimbat în atitudinea ºefilor de ashram, se poartã un picuþ mai bine cu ashramistul de rând; ºi DA, cei care îºi exprimã dorinþa, pot primi o porþie în plus la masã. Toate acestea ne pot duce la ideea cã ceva ceva s-a dezmorþit la MISA, cã lucrurile se schimbã, sub presiunea publicitãþii, în bine. Însã nu toate veºtile primite sunt bune. Existã ºi mult fanatism din partea unora, care percep acþiunea colegilor lor drept un atac direct la adresa ºcolii de yoga. Un astfel de comportament au dovedit la ºedinþa de joi seara, din Pipera, colegii de ashram, faþã de unul dintre ashramiºtii care a îndrãznit sã afirme în plinã ºedinþã, cã mâncarea de la porþie e cam puþinã. Respectivul a fãcut aceastã afirmaþie ca o constatare, calm ºi detaºat, însã unii colegi s-au simþit obligaþi sã reacþioneze vehement ºi toatã ºedinþa s-a transformat într-un mare scandal, urmarea fiind cã respectivul „curajos” care a spus – aidoma copilului din povestea Hainele Împãratului, cã acesta umblã gol, adevãrul, a fost nevoit sã pãrãseascã ºedinþa. Nu cunosc pe respectivul ashramist, nu este unul din semnatarii scrisorilor publicate aici, însã el constituie o dovadã cã ceva se miºcã ºi la MISA, în ciuda negaþiilor îndârjite ale Conducerii. ªi atunci, în faþa tuturor dovezilor contrarii prezentate de Mai Marii Preoþi ºi Deþinãtori  ai Adevãrului Absolut MISAN, spunem ºi noi, precum Galilei: E pur si muove… (ºi totuºi, se miºcã…) A consemnat pentru conformitate, Mihai Rapcea]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer