Dupã grele încercãri ºi nenumãrate dificultãþi, anunþãm prima emisie a grupului de iniþiativã – ce se constituie în redacþia Verdi TV. În seara asta ne vedem la sediul de emisie pe la 20 ºi, dacã totul merge bine, pe la 21 deja emitem. Aceastã primã emisiune va fi una informalã, fãrã un subiect anume. Se ne cunoaºteþi, sã ne cunoaºtem, sã aflãm cu toþii cam ce vrea sã facã fiecare, pe ce direcþie vrea sã realizeze emisiuni. Veþi asista în direct la naºterea unei echipe, a unui post tv online fãrã pretenþii, fãrã figuri ºi… figuranþi. Vom face ceea ce facem pentru cã avem ceva de spus, ceva de arãtat lumii. Propria noastrã opinie, viziune despre lume ºi viaþã, care probabil cã este teribil de asemãnãtoare cu a voastrã. Nu cãutãm originalitatea cu orice preþ, nu cãutãm sã ºocãm prin extravaganþã sau limbaj licenþios. Nu ne plãteºte nimeni (totul este în regim de voluntariat – o facem cu plãcere, din plãcere), nu avem costuri de emisie (momentan internetul este încã liber – si mai ales GRATIS) ºi nu ne impune nimeni nimic (nu avem patroni care sã ne dicteze subiectele). Probabil cã la noi o sã gãsiþi o grãmadã de muzicã miºto, dar ºi discuþii interesante despre chestii de care aþi auzit mai puþin. Dacã vedeþi cã devenim plicticoºi sau ne-o luãm în cap, ne puteþi trage de mânecã, cãci vom avea posibilitatea sã vã ascultãm opiniile în direct, pe skype, sau sã le citim pe facebook, pe canalul postului nostru VerdiTV.  De principiu vom emite seara, când terminã fiecare munca (cine are) iar emisiunile vor putea fi difuzate în reluare sau înregistrate. Nimic nu e prestabilit sau bãtut în cuie, dacã aveþi propuneri de orice fel, suntem deschiºi la sugestii. Echipa este una inimoasã, la ea poate adera oricine. Deci, dacã vrei sã îþi realizezi propria emisiune, ne contactezi ºi vedem cum facem.  Ideea e cã ne-am sãturat de posturi tv fãcute de patroni comuniºti, care n-au alt interes decât sã spele pe creier prostimea sau sã o manipuleze – ceea ce în fond, e tot aia. E plinã grila de programe ºi posturi unde nu ai ce vedea. La tv am ajuns sã zappãm de pe un canal pe altul în cãutarea a ceva interesant, inteligent, demn de atenþie, ºi din pãcate din ce în ce mai greu de gãsit. Peste tot doar senzaþionalisme ieftine, aroganþe si multã, multã, multã, MULTÃ reclamã. Filme vechi, sãrãcie de idei, lipsa de imaginatie, emisiuni idioate pe scheme copiate de afarã. Niºte zombie, pentru o naþiune de zombie.  Chit cã vã vom oferi pentru început doar o ºuetã cu niºte amici, la noi puteþi interveni, putem interacþiona, nu veþi mai fi doar simpli spectatori. ªi mai presus de toate, le vom spune VERDI`n faþã ! 1001347_171935132988361_678802447_n]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer