Cãtre

            Redacþia Yogaesoteric

  În atenþia

            Conducerii Miºcãrii pentru Integrare Spiritualã în Absolut (MISA)

    Subsemnatul Rapcea Mihai, avocat în cadrul Baroului Bucureºti vã solicit acordarea dreptului la replicã  în urma publicãrii articolului „Ipocrizia presei: dupã ce îi batjocorește pe yoghini de ani de zile, acum nu mai poate de grija lor”, apãrut în data de 7 august 2013 pe pagina dvoastrã on line http://yogaesoteric.net/content.aspx?lang=RO&item=7642, semnat de George Preda. Acest articol este profund rãutãcios ºi vãdit calomnios la adresa mea, aducându-mi prin conþinutul sãu, un prejudiciu de imagine ce îmi afecteazã dreptul la imagine publicã protejat de lege. Astfel, în conþinutul articolului se afirmã referitor la mine, cã: “…mereu dubiosul Rapcea, „avo-cãțelul diavolului”, …a lansat pe blogul lui o anonimã (care pentru orice cititor inteligent este evident cã este fabricatã în colaborare cu procurorii)…” Fiind mânã în mânã cu procurorii, Rapcea știe cã nu riscã nimic, înțelegerea cu Parchetul (probabil) a inclus si promisiunea cã el va fi exonerat de cãtre Parchet de orice acuzație penalã din partea yoghinilor…” Afirmaþiile autorului articolului fac referire la o presupusã înþelegere a mea cu procurorii (care procurori  !?), cu care aº fi colaborat chipurile pentru a fabrica o scrisoare publicatã pe blogul meu, scrisoare primitã de la persoane ce locuiesc ºi în prezent în ashramurile MISA din Bucureºti.  Dacã astfel înþelege conducerea MISA sã rezolve problemele interne ale organizaþiei, rãspândind calomnii la adresa persoanelor care au ajutat ºi încearcã sã ajute în continuare atât simplii membri, dar ºi aceastã organizaþie pentru ca ea sã se reformeze, acest lucru aratã doar înverºunare maleficã ºi perseverenþã în greºealã a unora care au ajuns din pãcate în prezent, la cârma conducerii MISA.  În acest sens, doresc sã precizez urmãtoarele chestiuni: 1. Aspectele pe care le-am prezentat în conþinutul scrisorii publicate pe site-ul meu cu titlul “ Nu existã evoluþie spiritualã prin fricã ! Despre drama cutremuratoare a yoghinilor din ashramurile MISA”, sunt REALE ºi pot fi verificate oricând, aspecte pe care autorul articolului dvoastrã evitã sã le analizeze punctual, ºi eventual sã le combatã cu argumente ºi dovezi, dacã acest lucru ar fi posibil !  2. Acuza pe care mi-o aduceþi este una foarte gravã, respectiv aceea cã aº complota cu organele de anchetã penalã din cadrul Ministerului Public împotriva MISA. Þin sã precizez faptul cã subsemnatul am apãrat în calitate de apãrãtor ales atât pe liderul acestei Miºcãri – dl. Gregorian Bivolaru, cât ºi organizaþia în sine ºi oamenii din cadrul ei, serviciile mele exemplare fiind apreciate ca atare chiar de cãtre liderul MISA, aºa cum reiese din mesajul de mai jos, adresat mie. Am evitat sã fac public acest mesaj, din modestie – deºi preºedintele MISA m-a invitat la un moment dat sã fac public la toate cursurile de yoga din Bucureºti acest mesaj de la Grieg, pentru a fi reabilitat public  în faþa colegilor mei. Mesajul audio de mai jos conþine doar mici fragmente profund semnificative dintr-un mesaj mai amplu adresat mie de cãtre Gregorian Bivolaru, referitoare la aprecierea eforturilor depuse de mine în apãrarea acestei ºcoli de yoga, fragmente pe care cred cã este oportun sã le fac publice la acest moment, pentru a opri denigrarea ºi calomniile unora din conducerea MISA de la Bucureºti – la adresa mea. [audio mp3="http://rapcea.ro/wp-content/uploads/2013/08/Mesaj-Grieg-pt-Mihai-Rapcea.mp3"][/audio]  În final, vã atrag atenþia cã dacã nu veþi publica acest drept la replicã, voi acþiona în judecatã persoanele responsabile de calomnierea mea.  Þin sã arãt cã eu nu am încheiat niciodatã cu nici un magistrat (procuror sau judecãtor), organ de anchetã (poliþist), serviciu secret sau entitate maleficã (în speþã diavol – aºa cum reiese din expresia folositã cu obstinaþie la adresa mea în mai multe articole, de “avo-cãþelul diavolului”) vreo înþelegere de orice fel, ba dimpotrivã, întotdeauna am fost animat de profunde intenþii benefice, iar toate demersurile pe care le-am fãcut ºi toate articolele pe care le-am publicat au fost în apãrarea oamenilor de bunã credinþã din MISA, pe care îi asigur cã am rãmas mereu acelaºi om sãritor, cu sufletul alãturi de ei.  Faptul cã eu mi-am asumat sarcina ingratã, deloc uºoarã de a scoate la ivealã anumite probleme grave din cadrul MISA, mereu ascunse ºi trecute sub tãcere, se aseamãnã efortului unui chirurg priceput care deºi produce aparent suferinþã pacientului, în realitate îi salveazã acestuia viaþa.  avocat Mihai Rapcea  ]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer