Reproducem acest articol din publicația „Doxologia” cu mențiunea cã „medicul” Gosnell nu a fost condamnat la moarte, ci cã aceasta este, deocamdatã, pedeapsa cerutã de Acuzare, în acest caz care a îngrozit pânã și liberala societate americanã, prin barbarie și sadism. Procesul abia a început – 18 martie a.c. – și este cale lungã pânã la o sentințã. Interesant este cã National Abortion Federation (NAF), organizația profesionalã a practicanților de avorturi din SUA, cunoștea situația de la clinica lui Gosnell (foto) și a trecut-o sub tãcere.  

Oceanul de sânge de sub pãmânt

Kermit Gosnell și clinica sa din Philadelphia Kermit Gosnell și clinica sa din Philadelphia Dupã ce s-a nãscut viu ºi perfect sãnãtos, „doctorul moarte” i-a secționat ºira spinãrii ºi l-a aruncat pe copil într-o cutie, unde acesta s-a zvârcolit câteva minute înainte de a-ºi da sufletul.  Martorii din sala de judecatã au leºinat dupã ce au vãzut fotografiile, însã multe dintre femeile de acolo au fãcut acelaºi lucru cu copiii lor. Miºcarea „Pro-alegere” [pro-avort, n.n.] din Statele Unite, susþinutã de Preºedintele Obama, este de fapt miºcarea pro-moarte, care încurajeazã lipsa de responsabilitate, desfrânarea, ororile perverse ºi firesc, crimele îngrozitoare care urmeazã unei asemenea sub-umanitãþi. Faptul cã specia umanã este cea mai crudã specie a planetei nu mai e un secret pentru nimeni. Însã oroarea avortului, adicã tãierea în bucãþi a pruncilor nenãscuþi, este mai cumplitã decât orice imaginaþie ºi aratã cãderea umanitãþii nu în animalitate, care nu cunoaºte o astfel de crimã, ci în diabolizare ºi iad. În spatele zâmbetului benevolent ºi al afirmaþiilor despre libertatea corpului femeii, stã un ocean de sânge de copil care întineazã pãmântul ºi strigã a rãzbunare cãtre Dumnezeu. Procesul recent din Philadelphia (18 martie 2013) al lui Kermit Gosnell a tulburat încã o datã apele în Statele Unite. Este vorba despre un medic care a fost condamnat la moarte pentru uciderea a 7 copii nou-nãscuþi ºi a unui fost client. Conform mãrturiilor, metoda lui Gosnell de a comite avorturi este de a scoate copiii vii din pântece, iar apoi de a le smulge ºira spinãrii. Staff-ul lui nu avea educaþie medicalã, el nu îºi curãþa mãcar echipamentul medical ruginit ºi colecta picioare dezmembrate de bebeluºi în niºte cutii. Rapoartele au ºocat întreaga lume, metodele infernale ºi criminale ale lui Gosnell înfricoºând milioane de oameni. Însã cam acelaºi lucru se întâmplã în cabinetul oricãrui medic aborþionist, chiar dacã realitãþile sunt cosmetizate. Gosnell ucidea copilaºi nãscuþi ºi a fost condamnat la moarte, pe când este perfect legal sã-i tai în bucãþi câteva minute mai devreme. Acelaºi act îngrozitor de ucidere este numit „igienã reproductivã” dacã este folosit material medical steril.Aberaþia absolutã vine din urmãtoarele: crima „doctorului moarte” nu este cã a omorât copii, ci cã nu i-a omorât într-un mod corect. Omoarã copilul acum ºi este medicinã reproductivã, omoarã-l peste câteva minute ºi este crimã. Acesta este non-sensul oricãror legi avortive. Un copil numit generic „Baby A” spre exemplu avea 30 de sãptãmâni (luna a 7-a). Dupã ce s-a nãscut viu ºi perfect sãnãtos, „doctorul moarte” i-a smuls ºira spinãrii ºi l-a aruncat într-o cutie unde acesta s-a zvârcolit câteva minute înainte de a-ºi da sufletul.  Martorii din sala de judecatã au leºinat dupã ce au vãzut fotografiile, însã multe dintre femeile de acolo au fãcut acelaºi lucru cu copiii lor. Înainte sau dupã naºtere, copilul este acelaºi. Faptul cã medicii au dreptul ucigaº de a tãia în bucãþi un bebeluº ºi primesc bani pentru asta, iar dacã copiii s-au nãscut este consideratã crimã, aratã non-sensul aberant al susþinãtorilor morþii. Cotidianele americane s-au grãbit sã facã diferenþa între uciderea în uter (avort) ºi uciderea afarã (crimã odioasã), ceea ce stârneºte perplexitatea. Este ca ºi cum un om dacã ar fi omorât în casã, ar fi un act de umanitate, însã dacã ar fi hãcuit în aer liber, trebuie condamnat la moarte. Tehnologia medicalã a transformat lumea în iad, un miliard de bebeluºi fiind omorâþi la fiecare câþiva ani, mai mult decât au fãcut ciuma, rãzboaiele mondiale, maladiile groaznice, dictaturile, SIDA ºi cancerul la un loc. Tãcerea noastrã este un act profetic de auto-condamnare. ªi ne mai întrebãm de ce planeta asta se duce de râpã în infern, dupã ce toþi sfinþii nenãscuþi au fost mãcelãriþi ºi au rãmas doar criminalii – care direct sau indirect – încurajeazã cea mai odioasã crimã a istoriei. sursa: culturavietii.ro]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer