Cartea are 145 de pagini color, pe foaie de 115 g, lucioasã, cu copertã cartonatã, acoperitã cu folie lucioasã. Preþul este de 13 lei. Mai jos vã prezentãm mãrturia scriitoarei: Am scris aceastã istorioarã ca o revãrsare a dragostei pentru copii, într-o încercare de a simplifica ceea ce poate pãrea greu de înþeles. La fel ºi noi, adulþii, dacã o vom citi, vom fi poate ºi noi ajutaþi de harul lui Dumnezeu ºi, la rândul lor, copiii ºi nepoþii noºtri. Cuviosul credea cã cei mici sunt ca niºte casete goale. Ei înregistreazã tot ceea ce vãd la noi. Aº dori sã le mulþumesc cu sinceritate tuturor acelora care m-au încurajat sã merg mai departe cu publicarea acestei cãrþi ºi care m-au ajutat cu multã dãruire sã lucrez la ea. Entuziasmul lor pro­venea din dragostea pentru copii ºi pentru memoria Cuviosului Paisie. Voi încheia cu câteva cuvinte ale Cuviosului: Lucrurile sunt simple, copiii mei.  Noi suntem cei care le com­plicãm. Ar trebui sã le complicãm pentru diavol, dar sã le simplificãm pentru om: cea mai uºoarã cale de mântuire este aceea a dragostei ºi a Smereniei. E nevoie aºadar ca în orice clipã sã aveþi gânduri bune, pentru a vã apãra sufletul. Fie ca binecuvântarea sa sã ne ocroteascã întotdeauna. Amin. Mersine Vigopoulou Buna-Vestire a Maicii Domnului 25 Martie 2001 Din Þara lui Eu-Împãrat în Þara lui Tu-Împãrat, prima lucrare publicatã a lui Mersine Vigopoulou a fost scri­sã din marea ei dorinþã ca nepoþii ei sã se poatã folosi de înþelepciunea Cuviosului Paisie. Cartea poate fi comandatã folosind formularul de aici.

Sursa: atitudini

]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer