Mi-am amintit astãzi de cele dintâi texte yoghine pe care le-am asimilat în adolescența mea, de impactul puternic pe care l-au avut asupra mea aceste texte. Este vorba de un gen de ABC din tradiția budhistã tibetanã, pe care copii primiți în mânãstiri le învațã pe de rost (ca de altfel toate textele pe care le studiazã), meditând asupra lor. Sunt învãțãturi care, dacã sunt aprofundate, schimbã perspectiva asupra vieții și îndreaptã aspirantul sã pãșeascã pe calea Eliberãrii din ciclul devenirii (Samsara). Voi prezenta zilnic câte un set de astfel de învãțãturi, pe de-o parte pentru cã îmi face plãcere sã le reiau, sã meditez din nou asupra înțelesului lor adânc, pe de altã parte pentru cã aș vrea cã toți oamenii sã beneficieze de aceste nestemate ale înțelepciunii tibetane. Traducerea pe care o prezint aparține școlii de yoga MISA, fiind disponibilã în principal în cursurile de yoga ale acestei școli. Chiar dacã pe alocuri nu sunt pe deplin de acord cu traducerea și adaptarea textului, aceste mici amãnunte nu știrbesc cu nimic frumusețea și adevãrul acestor percepte ale înțelepciunii eterne. CELE 10 CAUZE PRINCIPALE ALE REGRETULUI 1) Pentru fiinþa umanã care deja a obþinut un corp fizic liber, vital ºi armonios – care, dupã cum se ºtie, este un lucru foarte dificil de obþinut – risipirea în zadar a acestei vieþi ar fi o cauzã de regret. 2) Pentru fiinþa umanã care deja a obþinut prin efort perseverent acest corp fizic liber, vital, armonios ºi pur, ar fi o cauzã de regret ca ea sã moarã întocmai ca un om care nu s-a angrenat practic absolut deloc pe calea spiritualã ºi care s-a complãcut sã se lase asaltat zi de zi de grijile lumeºti. 3) Aceastã viaþã plinã de agitaþie în KALI YUGA (Epoca întunericului spiritual) este cel mai adesea atât de scurtã ºi de nesigurã încât urmãrirea cu încãpãþânare NUMAI a unor scopuri ºi cãutãri lumeºti ar putea fi o cauzã de regret. 4) Propriul nostru spirit divin (Sinele Suprem -ATMAN) fiind de naturã necreatã (DHARMA-KAYA), ar fi o cauzã de regret sã nu-l revelãm cât mai repede în fiinþa noastrã, rãmânând mai departe pradã vâltorii iluziilor acestei lumi. 5) Maestrul spiritual (GURU), fiind unicul nostru ghid pe Calea care duce la eliberarea spiritualã, despãrþirea noastrã de el înainte de a fi atins cu adevãrat iluminarea divinã ar fi o cauzã de regret. 6) Credinþa fermã ºi de nezdruncinat în Dumnezeu ºi respectarea neabãtutã a legãmântului de a rãmâne mai departe pe o cale spiritualã autenticã, fiind singurele mijloace prin care putem atinge rapid eliberarea spiritualã, ar fi o cauzã de regret dacã ne-am lãsa mereu sã fim pradã forþei necontrolate a pasiunilor. 7) Înþelepciunea Perfectã poate fi revelatã în interiorul fiinþei noastre numai prin modelul ºi graþia maestrului spiritual; tocmai de aceea ar fi o cauzã de regret dacã, în loc sã descoperim în noi Înþelepciunea perfectã, ne-am risipi întreaga viaþã în jungla efemerã a preocupãrilor lumeºti (mondenitãþii). 8) A vinde sau a precupeþi întocmai ca pe o marfã Sublima Învãþãturã divinã a Înþelepþilor ar fi o cauzã de regret. 9) ªtiut fiind faptul cã aproape toate fiinþele umane au fost mãcar o datã (în nenumãratele noastre reîncarnãri) sau deja sunt pãrinþii noºtrii plini de iubire, ar fi o cauzã de regret dacã am manifesta acum aversiune faþã de ele sau dacã am face sã sufere sau am abandona fie chiar ºi una singurã dintre ele. 10) Floarea minunatã a tinereþii fiind pentru noi perioada cea rnai bunã în care corpul nostru fizic ºi mintea se dezvolta foarte repede ºi armonios, ar fi o cauzã de regret sã o lãsãm sã se veºtejeascã în timp ce noi ne complacem într-o stare de indiferenþã larvarã. Acestea sunt cele zece cauze de regret. (Din Preceptele esenþiale ale înþelepciunii, cartea întâi, „Calea supremã a discipolilor aºa cum este oglinditã ea în preceptele maeºtrilor spirituali.”)]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer