“In data de 15 martie, pe ruta Oradea-Aleºd, mai multe indicatoare rutiere de la intrarea în localitãþi au fost vandalizate în sensul cã denumirile localitãþilor în limba maghiarã au fost acoperite cu alte inscripþii”, a declarat pentru BIHOREANUL preºedintele executiv al UDMR Bihor, Szabo Odon. Acesta a spus cã asemenea situaþii au fost raportate în Oradea, Tileagd, Uileacu de Criº, Urvind, Aleºd ºi în alte localitãþi. “Am solicitat Poliþiei Judeþului Bihor sã cerceteze aceastã situaþie, iar la secþia Bihor a Direcþiei Regionale Cluj a CNADNR am solicitat remedierea ºi repunerea indicatoarelor în starea lor iniþialã. Vandalizarea acestor indicatoare este o încãlcare a legii, deoarece în localitãþile unde populaþia maghiarã reprezintã cel puþin 25% din totalul lcouitorilor, aceste indicatoare trebuie sã conþinã ºi denumirile în limba maghiarã”, a mai spus Szabo. De asemenea, preºedintele executiv al UDMR Bihor a afirmat cã se aºteaptã ca Poliþia sã facã cercetãri “la modul serios” pentru descoperirea fãptaºilor. “Lucrurile s-au petrecut ziua în amiaza mare ºi mã gândesc cã dacã Poliþia face cercetãri la modul serios, fãptaºii vor fi depistaþi în cel mai scurt timp”, a spus liderul UDMR Bihor. Iniþial, situaþia a fost adusã la cunoºtinþa opiniei publice prin intermediul unui comunicat furnizat de UDMR Bihor doar presei locale de limba maghiarã. În ce priveºte acest aspect, preºedintele executiv al UDMR Bihor a declarat cã nu este vorba de vreo discriminare sau tratament diferit al presei de limba românã, ci pur ºi simplu ziarele de limba maghiarã au cerut aceste informaþii, iar conducerea formaþiunii politice le-a furnizat. http://www.frontpress.ro

]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer