+ 20°C – Grecii îmbracã puloverele (dacã ºi le gãsesc). + 15°C – Cei din Hawai pornesc caloriferele (dacã le au). + 10°C – Americanii tremurã, ruºii seamãnã porumb. + 5°C – Îþi poþi vedea respiraþia. Maºinile italiene nu mai pornesc. Norvegienii fac o baie. Ruºii conduc cu geamurile deschise.

 
0°C – Apa îngheaþã
– 5°C – Maºinile franceze nu mai pornesc. – 15°C – Norvegienii îmbracã puloverele. – 18°C – Ruºii fac ultimul picnic din sezon. – 20°C – Maºinile americane nu mai pornesc. Cei din Alaska încep sã poarte mâneci lungi. – 25°C – Maºinile germane nu mai pornesc. – 30°C – Politicienii încep sã discute despre cei fãrã locuinþe. 
 
– 35°C – Prea frig pentru a mai gândi. Maºinile japoneze nu mai pornesc. – 40°C – Plãnuieºti o baie fierbinte care sã dureze douã sãptãmâni. Maºinile suedeze nu mai pornesc. – 42°C – Transporturile sunt oprite în Europa. Ruºii mãnâncã îngheþatã pe stradã. – 45°C – Toþi grecii sunt morþi. Politicienii chiar încep sã facã ceva pentru cei fãrã locuinþe. – 50°C – Genele încep sã þi se lipeascã atunci când clipeºti. În Alaska , oamenii îºi închid ferestrele de la baie. – 60°C – Urºii albi încep sã migreze spre sud. – 70°C – Iadul îngheaþã. – 73°C – Serviciile speciale finlandeze îl evacueazã pe Moº Crãciun din Laponia. Ruºii poartã cãciuli cu urechi. – 80°C – Avocaþii bagã mâinile în propriile buzunare. – 114°C – Alcoolul etilic îngheaþã. Ruºii nu sunt fericiþi. – 273°C – Zero absolut, miºcarea atomilor se opreºte. Ruºii poartã cizme.
 
Daca totusi ar mai exista si temperaturi sub – 273°C :
– 295°C – 90% din planetã e moartã. Echipa de fotbal a Rusiei devine campioanã mondialã. 
 
]]>

CategoryCauze Naţionale
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer