În perioada 24 decembrie – 1 ianuarie, SMS-urile care încep cu “Fie ca…” vor fi taxate dublu, anunþã operatorii de telefonie mobilã. Aceastã mãsurã, menitã sã reducã numãrul de urãri care congestioneazã reþelele în aceastã perioadã, este puternic contestatã de abonaþi, care au þinut sã-ºi exprime nemulþumirea. “Sunt întristat”, declarã Robert Acriºor, împãtimit al SMS-urilor de sezon. “E dreptul meu sã-mi manifest o datã pe an dragostea nemãrginitã faþã de toate cele 750 de persoane din agendã. Am sã încerc sã fentez sistemul, o sã-mi încep urãrile cu ‘Fie k…’ sau ‘Fi3 ca…’. Dacã nu merge, aia e, plãtesc dublu. N-aº putea sã mã rezum la acei oameni care înseamnã ceva pentru mine: ar însemna sã le refuz celorlalþi bucuria de a primi un SMS pe care l-am copiat acum ºapte ani de pe Hi5.” Pentru cã trierea SMS-urilor se face automat, abonaþii care vor sã trimitã SMS-uri obiºnuite sunt rugaþi sã evite formulãrile care ar putea fi considerate urãri, precum “Fie ca sã iei o pâine când ieºi de la serviciu” sau “Fie ca gunoiul sã fie dus ºi muºcatele udate.” sursa: timesnewroman.ro]]>

CategoryUncategorized
Tags
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer