CURS TEORETIC ªI PRACTIC DE PROIECÞIE ÎN AFARA CORPULUI FIZIC (EXTRACORPORALIZARE)

BUCUREȘTI: 2 – 4 OCTOMBRIE 2015,  9 – 11 OCTOMBRIE 2015 HOTEL RAMADA PLAZA, SALA ASIA STR. POLIGRAFIEI,  NR. 3-5

 
REAPRENDENTIA (parte a UNICIN – Union of the International Consciencentric Institutions) este o organizaþie non-profit dedicatã cercetãrilor ºtiinþifice în domeniul conºtiinþei, a posibilitãþilor ºi capacitãþilor acesteia de a se manifesta în afara corpului fizic (extracorporalizare, experienþe în afara corpului, dedublare astralã) ºi a altor manifestãri asemãnãtoare din domeniul parapsihologiei. REAPRENDENTIA organizeazã dezbateri ºi conferinþe pe aceste teme, pentru a face disponibile persoanelor interesate informaþii exacte ºi verificabile cu privire la natura multi-dimensionalã a conºtiinþei umane.   Nãscut la data de 12 aprilie 1932, in Brazilia, doctorul Waldo Vieira a început sã aibã constant experienþe de ieºire în afara corpului încã de la vârsta de 9 ani. La ora actualã este considerat unul dintre cei mai importanþi cercetãtori ai experienþelor în afara corpului, studiind aceste fenomene timp de peste 30 de ani. Doctorul Vieira a fost fondatorul Institutului Internaþional de Proiectologie ºi Conºtientologie (International Institute of Projectiology and Conscientiology) si membru al American Society for Psychical Research [ASPR], al Society for Psychical Research [SPR] din Anglia si al Brazilian Association of Parapsychology.  Waldo Vieira a deþinut una dintre cele mai mari biblioteci din lume din domeniul cercetãrilor asupra conștiinþei si a experienþelor extracorporale – mai mult de 63000 de volume Waldo Vieira Doctorul Vieira este autorul a sute de articole si a 18 cãrþi legate de cercetarea conºtiinþei, printre care si fundamentala lucrare: “Proiectologia: o panoramã a experienþelor conºtiinþei în afara corpului uman” (Projectiology: A Panorama of Experiences of the Consciousness Outside the Human Body), (1248 de pagini, 525 de capitole și o bibliografie de peste 1907 titluri in 18 limbi), care reprezintã rodul a mai mult de 30 de ani de cercetãri in domeniu. Aceasta este cea mai completã lucrare din lume în acest domeniu ºi una dintre cele mai bune surse de informaþii cu privire la fenomenul proiecþiei conºtiinþei în afara corpului fizic [extracorporalizãrii] ºi a interacþiunilor dintre lumea fizica si realitãþile non-fizice ale vieþii. În ultima parte a vieþii, doctorul Vieira și-a continuat cercetãrile la Center for the Higher Studies of Conscientiology (CEAE), un centru de cercetare situat in  Iguassu Falls, Brazilia, gazda bibliotecii sale personale ºi a 17 laboratoare de cercetare, acesta decedând la data de 26 iunie 2015, la vârsta de 83 de ani. La ora actuala, la nivel mondial exista 14 organizaþii a cãror existenþã poate fi atribuitã muncii de pionierat a doctorului Waldo Vieira în domeniul studiului conștiinþei ºi a posibilitãþilor ºi capacitaþilor acesteia de a se manifesta în afara corpului fizic [extracorporalizare], Reaprendentia fiind una dintre aceste organizaþii. Cursul de faþã – Fundamentele Proiectologiei ºi Conºtientologiei  (FPC) –  este cel mai avansat curs de proiecþie în afara corpului fizic (extracorporalizare) ºi Conºtientologie oferit de REAPREDENTIA, fiind un curs atât teoretic cât ºi practic, ºi utilizând o metodologie recunoscutã de cãtre UNICIN – Union of the International Consciencentric Institutions. REAPREDENTIA  are peste 17 ani de experienþã de predare  în domenii precum: experienþe în afara corpului,  evoluþia conștientã,  fenomene parapsihologice  ºi multe alte topicuri referitoare la studiul  de sine, al individualitãþii și al conștiinþei. Cursul, care este structurat în patru secþiuni de cate 10 ore fiecare, include prezentãri ºi exerciþii practice, ce utilizeazã metode prestabilite pentru a ajuta cursanþii sã simtã ºi sã controleze bioenergiile [chi, prana, energie vitala] ºi încercãri ghidate de a declamºa experienþe lucide in afara corpului [proiecþii astrale sau decorporalizare] folosind o varietate de tehnici special dezvoltate. Participanþii pot astfel verifica în mod direct conceptele prezentate in cadrul cursului prin intermediul experienþei personale.

NOTÃ:

Nu sunt necesare aptitudini sau abilitãþi speciale pentru a putea participa la acest curs ºi a studia experienþele în afara corpului. Cursul va fi predat în limba englezã cu traducere în limba românã. Toate clasele, inclusiv cele teoretice, vor avea o componentã practicã.  

MODULUL I [CURS 10 ORE]

– BAZELE PROIECÞIEI ÎN ALTE DIMENSIUNI [EXTRACORPORALIZÃRII] ªI ALE CONªTIENTOLOGIEI – TIPURI DE BIOENERGII METODE DE DEZVOLTARE A PERCEPÞIILOR EXTRASENZORIALE ªI DE CONTROL A PROPRIILOR ENERGII – PROCESUL DE EVOLUÞIE PERSONALÃ INTERACÞIUNI CU FIINÞE DIN DIMENSIUNI EXTRA-FIZICE SI IDENTIFICAREA LOR – ANALIZA DIMENSIUNILOR EXTRAFIZICE NIVELE DE LUCIDITATE – FENOMENE PARAPSIHOLOGICE -TIPURI DE EXPERIENÞE EXTRACORPORALE – VISELE LUCIDE – AUTOAPÃRAREA PSIHICÃ

MODULUL II [CURS 10 ORE]

– ANALIZA CORPURILOR SUBTILE/NON-FIZICE (ENERGETIC, PSIHIC/ASTRAL, MENTAL) – EVOLUÞIA CONªTIINÞEI – FELURI DE MATURITATE EVOLUTIVÃ – NIVELE EVOLUÞIONISTE ETICA COSMICÃ [MULTIDIMENSIONALÃ] ªI UNIVERSALITATEA AJUTORUL ACORDAT SIEªI ªI CELORLALÞI – TEHNICA CONªTIINÞEI COSMICE – PREGÃTIREA PENTRU EXPERIENÞELE ÎN AFARA CORPULUI – TEHNICI DE INDUCERE A EXPERIENÞEI ÎN AFARA CORPULUI EXPERIENÞE ÎN AFARA CORPULUI (EXERCIÞII PRACTICE) – TEHNICA ARCULUI VOLTAIC

MODULUL III  [CURS 10 ORE]

– TEHNICI NOI DE INDUCERE A EXPERIENÞEI ÎN AFARA CORPULUI EXPERIENÞE IN AFARA CORPULUI (EXERCIÞII PRACTICE) – TEHNICA CONªTIENTOGRAMEI – TEHNICA STÃRII VIBRAÞIONALE – CUPLUL EVOLUTIV PROGRAMUL EXISTENÞIAL [SCOPUL SAU PLANUL VIEÞII] – CURSURILE INTERMISIVE – PERIOADA DINTRE EXISTENÞE VIEÞI MULTIPLE – LABORATOARE PENTRU CONªTIINÞÃ – TEHNICA  PENTA

MODULUL  IV [CURS 10 ORE]

– TEHNICI SUPLIMENTARE DE INDUCERE A EXPERIENÞELOR ÎN AFARA CORPULUI – EXPERIENÞE IN AFARA CORPULUI (EXERCIÞII PRACTICE) – EXPERIMENTE PARAPSIHOLOGICE – TRANSMIGRAÞIA INTERPLANETARÃ – PRE-INTERMISIOLOGIA – CLARVIZIUNEA FACIALÃ – COGNOPOLIS [ORAªUL CUNOAªTERII] – COPIII ªI CAPACITÃÞILE PARAPSIHOLOGICE – REURBANIZAREA – CARACTERISTICILE CONªTIINÞELOR FOARTE EVOLUATE – HOMO SAPIENS SERENISSIMUS

LOC DESFêURARE EVENIMENT

Bucureºti, Hotel Ramada Plaza, sala ASIA Str. Poligrafiei,  nr. 3-5  

PERIODIZARE

Modulul I ºi II  /  2 – 4 Octombrie 2015 Modulul III ºi IV / 9 – 11 Octombrie 2015

INSTRUCTORI

CDP va fi facilitat în România de instructori ce activeazã în cadrul REAPREDENTIA Brazilia. Aceºtia susþin cursuri în întreaga lume, au o experienþã indelungatã în domeniu ºi vã vor susþine în cadrul exerciþiilor practice ce se vor desfãºura pe durata întregului curs.

PREÞ

Preþul pentru curs modulul I + II este de 239  euro. Pretul pentru curs modulul III + IV este de 239  euro. Preþul pentru cursul complet (modulul I-IV) este de 450 euro. (Pentru cei care au absolvit deja în anii trecuþi modulele I-IV al cursului PDC susþinut de IAC în România, preþurile la cursul de  faþã sunt urmãtoarele: modulul I+II – 80  euro, modulul III+IV – 239 euro, modulul I-IV – 310 euro)

NOTÃ

Locurile la curs sunt limitate (30 locuri), acestea fiind ocupate în ordinea achitãrii taxei de participare. Plãþile efectuate nu pot fi returnate. În situaþii de urgenþã se poate realiza o reprogramare pentru o datã ulterioarã (la un curs echivalent din România sau în afara þãrii) dacã se anunþã acest lucru cu cel puþin o sãptãmânã în avans.

ÎNSCRIERE

Pentru a avea certitudinea rezervãrii unui loc la acest curs, este necesar sa achitaþi un avans de minim 120 euro (în lei, la cursul zilei – BNR), în contul Asociaþiei Nexus, urmând sã achitaþi ulterior (chiar ºi la începutul cursului) restul taxei de participare. Contul “ASOCIAÞIEI NEXUS” este urmãtorul:  RO27BTRLRONCRT00i0093502   Banca Transilvania Sibiu (atenþie, înainte de 0093502 se aflã litera i) În momentul în care depuneþi banii, vã rugãm sã cereþi casierei, ca o masurã de precauþie, sã vã confirme faptul cã IBAN-ul contului de mai sus aparþine “Asociaþiei NEXUS”. Pe formularul de depunere de la bancã vã rugãm sa precizaþi cã este vorba despre o “donaþie curs FPC”. Vã rugãm apoi sã scanaþi dovada achitãrii taxei (primitã de la bancã) ºi sã ne-o trimiteþi prin email, pe adresa: curs@nexusmagazine.ro ºi cpatrut@gmail.com În cazul în care nu aveþi posibilitatea scanãrii dovezii plãþii, puteþi sã ne anuntaþi prin telefon achitarea taxei, însã chiar ºi în aceastã situaþie vã rugãm sa pãstraþi dovada plãþii ºi sã ne-o aduceþi la începutul cursului. Programul exact al cursului  va fi postat pe site-ul:  www.nexusmagazine.ro  cu minim o saptãmânã înainte de începerea cursului.

INFORMAÞII SUPLIMENTARE

Telefoane: 0788 997 478 | 0743 124 842 Email: curs@nexusmagazine.ro Web: www.nexusmagazine.ro, www.facebook.com/extracorporalizare]]>

CategoryUncategorized
Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer