teme

 

Moda copy/paste a trecut. Astãzi, majoritatea instituþiilor de învãþãmânt au scannere prin care digitalizeazã conþinutul lucrãrilor produse de elevi iar acesta este verificat cu atotputernicul google în cãutare de plagiat. Mai ales în þãrile occidentale, a devenit curentã practica verificãrii originalitãþii temelor elevilor, cãci educaþia occidentalã pune foarte mult accent pe originalitate ºi studiu individual. În ºcolile din Anglia spre exemplu, o temã se considerã plagiatã dacã peste 40% din conþinutul ei coincide frazeologic cu materiale existente online, iar alte þãri au o marjã de toleranþã la plagiat ºi mai micã.

Astfel, au apãrut metode noi prin care elevii leneºi cautã sã fraudeze cerinþele profesorilor – fãrã a mai copia texte existente în mediul online. În România spre exemplu, a devenit foarte popularã printre elevi aplicaþia de android cu numele Brainly. Ea funcþioneazã pe principiul open source. Adicã fiecare utilizator se înregistreazã ºi poate pune întrebãri (teme) organizate pe diverse materii (românã, matematicã, istorie, fizicã, etc.): de la compuneri la analizã de text, sau rãspunsuri punctuale la întrebãri concrete. Cei ce rãspund întrebãrilor altora câºtigã puncte de experienþã ºi sunt avansaþi în sistemul respectiv (începãtor, avansat, profesor). În acest mod, elevii se ajutã uni pe alþii, producând conþinut relevant fãrã a mai apela la plagiat.

Interesant este cã existã ºi unii utilizatori care propun teme politice, în stilul agramat specific clasei politice româneºti, de genul: „un discurs despre în faþa giurgiuvenilor, pentru a mã alege primar”. Sã sperãm cã aplicaþia nu va fi invadatã de politicienii prinºi cu temele nefãcute – la alegerile de anul viitor !

Screenshot_2015-10-15-09-57-00Screenshot_2015-10-15-10-14-29

– Autor: Mihai Rapcea (articol publicat prima datã pe nationalisti.ro)

]]>

Write a comment:

Your email address will not be published.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer